Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası

2008-05-01
Fulya, Ulutaş
Ubuz, Behiye
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrencileri ve öretmen adayları ile araştırma balıkları bazında bilişsel, duyusal boyutlar ve öğretim yöntemleri konularında yapıldığını göstermiştir. Çalışmaların çoğunluğunun deneysel çalışmalar olduğu, nicel yöntemlerle, test ve anket kullanarak yapıldı belirlenmiştir. Matematiksel konu başlıkları bazında en fazla yayının sayılar ve geometri konularında, bölge bazında İç Anadolu bölgesindeki üniversitelerin eğitim fakültesi mensupları tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmada genel olarak matematik eğitimi araştırmalarının artması gerektiği ve benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.
İlköğretim Online

Suggestions

Content analysis of physics education studies published in Turkish Science Education Journal from 2004 to 2011
Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Kanlı, Uygar; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2013-04-01)
This study investigates research trends in articles about physics education in Journal of Turkish Science Education (TUSED) by using content analysis method. There were 125 studies published between 2004 and 2011, and 46 studies related to physics education have been determined. The research trends in these 46 articles have been examined in terms of demographic properties of authors (gender, institution, number of authors, etc.), general themes and physics topics, research methods, sampling procedures and s...
Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007
Erdogan, Mehmet; Marcinkowski, Tom; Ok, Ahmet (Informa UK Limited, 2009-01-01)
This study aimed to analyze environmental education research (EER) in Turkey conducted in Grades K-8 and published over the years 1997-2007. Due to the fact that there had been no systematic reviews of EER in Turkey prior to this time period, it was more appropriate to explore the implications of the results of this review for research policies and practices than for educational policies and practices in Grades K-8. A substantial search of the international and national literature revealed 53 studies that f...
Comparison of 2002 and 2004 elementary science curricula with respect to cognitive and affective characteristics of students
Oruç, Akif; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2009)
The purpose of this study is to investigate the effect of 2004 elementary science and technology curricula at grade level 7. For this purpose, the effect of 2004 curricula on the (1) achievement of the students in knowledge, conceptual understanding and higher order thinking skills clusters, (2) attitude toward science and technology, (3) teachers’ classroom activities were evaluated. This study was conducted on 290 7th grade students at six elementary schools in 2006-2007 spring term. These schools were lo...
Impact of Content Knowledge on Pedagogical Content Knowledge in the Context of Cell Division
Şen, Mehmet; Öztekin, Ceren (Informa UK Limited, 2018-01-01)
This study focused on how science teachers' content knowledge influences their pedagogical content knowledge (PCK) with respect to the topic of cell division. The data were collected from 3 in-service teachers using interviews; observations; and teacher-provided documents, including written-answer exams. The participants' content knowledge was analyzed by inductive coding with respect to conceptual understanding, whereas their PCK was analyzed by within-case analysis followed by cross-case analysis to show ...
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
Kanlı, Uygar; Gülçiçek, Çağlar; Göksu, Volkan; Önder Çelikkanlı, Nuray; Oktay, Özlem; Eraslan, Funda; Eraslan, Funda; Eryılmaz, Ali; Güneş, Bilal (2014-02-01)
Bu çalışma; fizik eğitimindeki araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1994-2012 yılları arasında Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde tam metni basılan fizik eğitimi çalışmalarını içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; taranan 735 çalışmadan 282 çalışma, yazarların demografik özellikleri (sayısı, cinsiyeti, bağlı olduğu kurum vb.), genel çalışma temaları, çalışılan fizik konuları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntem ve sayıları, veri toplama araçl...
Citation Formats
U. Fulya and B. Ubuz, “Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası,” İlköğretim Online, pp. 614–626, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84152.