Matematik eğitiminde teoriler

2016-01-01
Kertil, Mahmut
Çetinkaya, Bülent
Erbaş, Ayhan Kürşat
Çakıroğlu, Erdinç

Suggestions

Matematik eğitiminde matematiksel modelleme
Kertil, Mahmut; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çakıroğlu, Erdinç (2016-01-01)
Matematik Öğretiminin Temelleri İlkokul
İşler Baykal, Işıl (null, Anı Yayıncılık, 2019-01-01)
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Matematik eğitiminde matematiksel modelleme Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar Mathematical modeling in mathematics education Basic concepts and different approaches
Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Çakıroğlu, Erdinç; Baş, Sinem (2014-01-01)
Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları
DEDE, YÜKSEL; AYDIN, EMİN; BUKOVA GÜZEL, ESRA; Çakıroğlu, Erdinç; Işıksal Bostan, Mine; ASLAN TUTAK, FATMA; KÖSE, NİLÜFER; TANIŞLI, DİLEK; GÜRBÜZ, RAMAZAN; AKÇAKIN, VEYSEL; KAYA, GÜRCAN; DOĞAN, MUHAMMED FATİH (Pegem Akademi, 2020-01-01)
Citation Formats
M. Kertil, B. Çetinkaya, A. K. Erbaş, and E. Çakıroğlu, “Matematik eğitiminde teoriler,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76684.