Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi

2019-09-21
Citation Formats
İ. Çoban, B. Şahin Acar, and S. Kazak Berument, “Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi,” presented at the 2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, 2019, Izmir, Turkey, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.gelisimsempozyumu2019.com/.