Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi

2019-09-21

Suggestions

The Effect of maternal gatekeeping on shared past conversations through father involvement
Çoban, İlknur; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2017)
The current study explored the relationship between maternal gatekeeping behavior and the characteristics of father-child memory conversations through the mediator role of father involvement. Father-child dyads reminisced about a shared past event, and both fathers’ and children’s level of elaborativeness in conversing about the shared past event was coded. Mothers filled out mother involvement and maternal gatekeeping scales, while fathers filled out father involvement and perceived maternal gatekeeping sc...
The Relationship between maternal gatekeeping and parental warmth through the mediating role of traditional motherhood
Aytaç, Fatma Kübra; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2018)
The current study aims to identify sociological aspects of maternal gatekeeping, and to examine the relationship between the parental warmth and maternal gatekeeping through the mediator role of traditional motherhood. In this study, the ins and outs of the mother-child relationship in the first years of life are discussed, as an institutionalised and reproduced role attributed to the woman having a child, not as a result of being biologically a mother, in the light of two fundamental approaches: Symbolic I...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Anne Duyarlılığı ve Çocuğun Bağlanma Profilleri Arasındaki İlişkiler
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Karagöbek, Ayşe Büşra; Altınöz, Zeynep Su (2018-11-21)
Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma
Sümer, Nebi; SAYIL, FATMA MELİKE; Kazak Berument, Sibel (Koç Yayınları, 2016-01-01)
Citation Formats
İ. Çoban, B. Şahin Acar, and S. Kazak Berument, “Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi,” presented at the 2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, 2019, Izmir, Turkey, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.gelisimsempozyumu2019.com/.