Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi

2015-12-31
Selçuk, Emre
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamaktadır. Çalışmada anne duyarlılığı başta olmak üzere çevresel etkenlerin yaşamın birinci yılındaki duygu ve dikkat düzenlemeyle ilişkisi ve bu ilişkide çocuğun bazal kortizol düzeyinin aracı rolü incelenecektir.
Citation Formats
E. Selçuk, “Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61999.