Ödünç kentsel mekanlar: Bir meydan çözümlemesi, Viyana Belediye Meydanı (Wiener Rathausplatz)

2018-01-01
Bu makale “ödünç mekan” kavramını, kentsel açık alanları ‘olasılıklar ortamına’ dönüştüren bir mekanizma olarak tartışmakta ve bu anlayışla Viyana Belediye Meydanı’nı (Wiener Rathausplatz) farklı pratiklere olanaklar sunan bir ödünç mekan olarak teşhis edip çözümlemeyi hedeflemektedir. Buradaki özgün katkı, bu mekanizmanın, kentlerin karmaşık yapısını anlamakta kullanılagelen ‘toplumsal süreçler’ ve ‘mekansal biçimlenme’ ikilisi arasında bir dilsel çeviri olarak betimlenmesi ve bunun söz konusu kamusal mekanın / Meydan’ın çözümlemesinde bir kuramsal çerçeve olarak kullanılması şeklinde tariflenebilir. Kamusallık kavramı, topluma ait olmak kadar devlete dair olmayı da ima eden anlam ikililiğini sıklıkla mekana, özellikle de, devlet eliyle tahsis ve tanzim edilmiş olana yansıtır. Oysa ki, kamusal mekanlar, yoğunluğu giderek artan kentlerde, mekansal çözülmeye karşı direnç yüzeyleri oluşturma potansiyeline sahiptir. Nitekim, zihinlerde, iyi bir kent imgesi ile kentlerdeki canlı kamusal mekanlar çoğunlukla iç içedir. Bu savı doğrulayan kentlerden biri olan Viyana, bunu elle tutulur kılan pek çok kamusal mekanla, meydanlarla, parklarla, ve daha önemlisi, bu mekanları etkin biçimde yaşama katan bir kentlilik kültürüyle anılır. Bu bağlamda, Viyana Belediye Meydanı da sosyal, politik, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler aracılığıyla dinamik bir kamusal mekan olarak kentlinin gündelik yaşam pratiklerine dahil olmakta, böylelikle kendisini fiziksel olarak çevreleyen neo-klasik üsluptaki belediye, parlamento, üniversite ve tiyatro yapılarının kurumsal ve tektonik anıtsallığının ötesinde yeni bir kentsel / mekansal anlama ulaşmaktadır. Viyana Belediye Meydanı’nın ürettiği bu anlam, bir ödünç mekan olarak, toplumun her kesimi için erişilebilirlik ve kentliyle kurulan güçlü kentsel bağdır.

Suggestions

ON VARIETIES OF ARCHITECTURAL UTOPIANISM A CRITICAL READING OF THE TWENTIETH CENTURY UTOPIAN ARCHITECTURE
Güneri Söğüt, Gizem Deniz (University of Zagreb, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
This text dwells on and manifests the methodological significance of utopianism for the practices of the urban, and specifically architecture, building upon the core definitions made by Ruth Levitas in delineating utopia as method. It surveys various manners of architectural utopianisms - but not architectural utopias themselves - in their broadest sense, to identify the main tendencies of this methodology throughout the twentieth century.
Urban streets and urban social sustainability: a case study on Bagdat street in Kadikoy, Istanbul
Lotfata, Aynaz; Ataöv Demirkan, Anlı (Informa UK Limited, 2020-09-01)
This paper focuses on the social function of historical public space in Turkey that has been transformed with rise of modernism. Before that, it functioned as a suburban recreational area. The increasing demand for urban lands has been led to its transformation and its function as an urban component. The historical pattern of urban space can be conserved to protect and strengthen social interactions as the key issue of urban social sustainability. With a focus on the urban design through literature review, ...
Constructed Revolutions: Cinematic Representation of the Spaces of Politics-Ankara: Serdce Tureckii
Sargın, Güven Arif (Wiley, 2013-01-01)
The intricate relationship between the cinematic representation of modernist ideologies and their spatial attributes is part of any political program and finds its concrete manifestation in Modern historiography. The new capital city of the Turkish Revolution renders a similar trajectory through which the city itself, Ankara, becomes almost an instrument of that ideological construction through the gaze of revolutionary cinema. However, what is most striking in this historical remaking is the intrusion of t...
Gendered Spaces: The Impact of the Cultural Aspects on the Spatial Organisation of Spaces Inside the Houses of Amman During the Last Century
Zalloom, Bushra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This research explores the relationship between the cultural aspects and the spatial aspects when organising the spaces inside the houses, and discusses how the cultural aspects affect a broad range of matters associated with the arrangement of the spaces inside the houses of Amman, the capital of Jordan, during the last century. It shows how privacy requirements are met through precise design that led to the public/private segregation when designing the interior spaces. Studying the spatial organisation at...
An analysis on the transformation of urban identity : case study of Bodrum
Arbak (Erdem), A. Şebnem; Kayasü, Serap; Urban Design in City and Regional Planning Department (2005)
Urban identity can be defined as the intuition of the user, concerning the unique appearance of a city, which unifies environmental, historical, sociocultural, functional, and spatial values in urban space. In that sense, whether negative or positive, the impacts of the urban developments and differentiations, on physical environment and the user, cause to differ the impression about the urban space and the identity features. Bodrum town started lose its spatial, architectural, socio-cultural, functional, l...
Citation Formats
İ. Basa, “Ödünç kentsel mekanlar: Bir meydan çözümlemesi, Viyana Belediye Meydanı (Wiener Rathausplatz),” İdeal Kent, pp. 236–257, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76599.