Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi

2020-01-01
Türkiye yükseköğretimi, 1990'lardan başlayarak günümüze uzanan hızlı bir sayısal dönüşüm yaşanmış ve bunun sonucunda toplumsal bir kurum olarak daha görünür olan üniversite, sağladığı hizmetlerin kalitesi açısından tartışılmaya başlanmıştır. Yükseköğretime erişim açısından gerekli bir adım olan niceliksel büyüme, niteliksel büyümenin ön koşulu olarak görülmekle beraber özellikle yeni kurulan üniversitelerin misyon ve vizyon çerçevesinde kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmesi gereken bir konudur. Üniversite kültürü ve ortak değerlerinin farklılıkları ortaya koyduğu kabul edilirse, bu farklılaşmanın ve kurum kimliğinin gösterilmesinde en etkili araçlarından biri, iletişim teknolojilerinin gelişimi ile beraber üniversitelerin kurumsal internet siteleridir. Bu çalışma, Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitesi açılış sayfalarının araştırma, eğitim ve topluma hizmet görevleri açılarından temsiliyetini araştırmaktadır. Toplam 186 devlet ve vakıf üniversitesinin internet açılış sayfalarının görsel ve üniversite mottolarının metinsel içerik analizi sonucunda, üniversitelerin kurumsal eş biçimlilik (institutional isomorphism) özelliği gösterdiği ve ayrıca araştırma işlevinin belirli etkinlikler kapsamında, eğitim ve topluma hizmet görevlerinin de çok sınırlı sayıda temsil edildiği bulunmuştur. Kurumsal internet siteleri açılış sayfaları görsel içerik analizi sekiz ana kategoride toplanmış ve üniversitelerin üç temel işlevinin sınırlı düzeyde temsil edildiğini göstermiştir.
Yükseköğretim Dergisi

Suggestions

EU citizenship and Europeanness: national challenges and postnational prospects towards political integration
Salkaya, Fatma Elif; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of European Studies (2004)
The issue of political integration has been one of the most contentious subjects in terms of the academic studies concerning European integration. Despite many researches have been conducted in the areas concerning institutional problems, enlargement or European security, the researches concerning the socio-political diemnsion of the politcal integration are still very rare. This thesis approaches to the issue of political integration from a socio-political perspective.The problematic of the EU citizenship,...
The Transformation of higher education in Turkey between 2002-2018: an analysis of policies and politics of higher education
Kalkan, Onur; Yıldırım, Erdoğan; Department of Sociology (2019)
This thesis focuses the changes taking place in Turkey’s higher education during 2002-2018 with a special focus on the politics and policies to analyze them in connection with the concept of transformation of higher education. First, it makes a framing of the arguments and concepts revolving around the transformation of higher education as a spatially-temporally manifold worldwide experience which consolidated after the midst of the 20th century. Since the study uses a grounded theory approach, there is no ...
Understanding the notion of choice in the process of university entrance exam in Turkey: a case study at METU
Otaç, Buse Ceren; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2019)
The aim of this thesis is to analyze the experience of the transition to higher education in the context of Turkey where the means of accessing to higher education is conducted via central examinations. To this end, the questions of “What are the conditions of accessing higher education based on the central examination experience in the context of Turkey? Which characteristics of education system shape the process of university choice? What strategies do students employ and in which ways they play their rol...
A critical review of the debates on the constitution of citizenship in Turkey
Esendemir, Şerif; Yeğen, Mesut; Department of Sociology (2003)
This study attempts to give a critical review of the debates on how the citizenship constructed in Turkey. While doing this the late Ottoman period and the republican era have been examined. It has been observed that the concept of Turkish citizenship started to take its form in a traditional manner. But the evolution of the idea of constitutional citizenship took place in the early 1980s. It has also been found that the role of the state tradition has been strong throughout of history of Ottoman Empire as ...
Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Emil, Serap (2019-12-01)
Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlama...
Citation Formats
S. Emil, “Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi,” Yükseköğretim Dergisi, pp. 51–60, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_Preprint_Vol/YOD_2018000064.pdf.