Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi

Download
2016-11-01
Cingöz Ulu, Banu
Sayılan, Gülden
Türkiye'de trans bireylere ve özellikle de seks işçilerine yönelik işlenen suçlar gün geçtikçe artmakta ve bu kişilerin maruz kaldıkları şiddet nefret suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu tür suçların ardında mağdura yönelik şiddetli bir önyargı bulunduğu ve mağdurun cinsiyet kimliğinin de şiddeti meşrulaştırıcı bir rolü olduğu düşünülerek bu deneysel çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada, farazi bir şiddet senaryosunda cinsel birliktelik teklifini reddettiği için silahla vurulan bar şarkıcısı bir kadın konu edilmiş ve bu kadının cinsiyet kimliğinin (trans olan veya olmayan bir kadın), kendisine yönelik tutumlara (mağduru suçlama, cinselleştirme ve önyargı) olan etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda, mağdura yönelik ve daha spesifik olan tutumların, genel anlamdaki ve toplumsal cinsiyetçi-transfobik tutumlarla (transphobia/genderism) ilişkisi de incelenmiştir. Toplumsal cinsiyetçilik / Transfobi düzeyleri eşdeğişken (covariate) olarak analize dahil edilip sabit tutulduğunda, trans kadın koşulunda mağdura yönelik önyargı ve mağduru cinselleştirme düzeyleri cis kadın ("cisgender", trans olmayan anlamında) koşuluna kıyasla daha yüksek çıkmış; ayrıca kadınlar deneysel koşuldan bağımsız olarak erkeklere kıyasla daha yüksek önyargı puanları göstermiştir. Bir anlamda bu sonuç, şiddet mağduru kadın trans olduğunda, kendisinin cinselleştirilerek, ona yönelik şiddetin daha fazla mazur görüldüğünü ve sosyal mesafe koyma arzusunun arttığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, tamamen aynı koşullarda olsa bile trans kadın imajı görünür hale geldikten sonra, insanların bu kadına yönelik bireysel düzeydeki olumsuz tutumlarının artmakta olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, kadının toplumsal normlarca onaylanmayan bir kimliğe sahip olmasının kadına yönelik şiddetin kabulü ve haklı görülmesi üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu etkiyi doğuran kültürel ideolojilerin ve toplumsal normların da incelenmesi bu tarz şiddet olaylarını anlamaya ve önlemeye yönelik çabalara önemli bir katkı sunacaktır.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

The relationship between sexism and attitudes toward homosexuality in a sample of Turkish college students
Sakallı, Nuray (Informa UK Limited, 2002-01-01)
This study examined the relationship of sexism, having traditional and conservative values, and contact with homosexual individuals to attitudes toward homosexuality. Two hundred seven male and female students from Middle East Technical University completed Hudson and Rickett's Homophobia scale, Glick and Fiske's Ambivalent Sexism Inventory and questions about: (1) their sexual preferences, (2) whether they described themselves as traditional and conservative, and (3) whether they knew a homosexual or not. ...
The effect of mental representation of romantic partner on affect regulation in bisexual women‟s romantic relationships with men and women+: the role of partner gender identity
Uğurluoğlu, İdil; Canel Çınarbaş, Deniz; Department of Psychology (2021-3-03)
An emerging literature on bisexual individuals shows that bi-specific stressors lead adverse psychological and physical health outcomes on bisexual individuals. Romantic relationship involvement is seen as bi-specific stressor provoking life event in bisexual people. Yet, adult attachment studies with heterosexual samples yield that imagery or physical contact with romantic partner as an attachment figure enhances one‟s affect regulation in the face of exte...
The relationships among attitudes toward gay men and lesbians, system justification, social contact, political orientation and gender.
Uğurlu, Ozanser; Eryılmaz, Derya; Sakallı, Nuray (2019-06-01)
The study explored the association among attitudes toward lesbians and gay men, system justification, social contact, political orientation, and gender in a Muslim heterosexual sample in Turkey. Participants (N = 377; Women = 276 Men = 101; MAge = 21.83, SDAge = 2.00) completed scales of Attitudes toward Gay Men (ATG) and Lesbians (ATL), system justification, and demographic information. Men had more negative scores on ATG and ATLthan women. Gay men were evaluated more negatively than lesbians by men. Havin...
An inquiry into marginalized sexual identities in the context of minorities within a minority
Tektaş, Elif; Karademir, Aret; Department of Gender and Women's Studies (2022-12)
Minorities within marginalized sexual identities still face disadvantageous situations or regulations even though sexual minorities are protected by some rights, or they have equal rights with heterosexuals. This study examines the effects of a sexual minority's practices of exclusion of and discrimination against other sexual minorities within that sexual minority in the context of rights discourse. The specific minority identity within LGBTIQ+s on which the thesis will focus is bisexuality. Among monosexu...
Predictors of Turkish Women's and Men's Attitudes toward Sexual Harassment: Ambivalent Sexism, and Ambivalence Toward Men
Sakallı, Nuray; Turgut, Sinem (Springer Science and Business Media LLC, 2010-12-01)
This study examined the relationships among ambivalent sexism (hostile/benevolent), ambivalence toward men (hostility/benevolence) and Turkish women/men's attitudes toward sexual harassment, including attitudes toward viewing sexual harassment as a result of provocative behaviors of women (ASHPBW) and attitudes toward viewing sexual harassment as a trivial matter (ASHTM). Participants included 220 Turkish undergraduates (136 female; M(age) = 20.00). They tended to blame women for the incidents of sexual har...
Citation Formats
B. Cingöz Ulu and G. Sayılan, “Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 94–104, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76888.