Speaking anxiety among Turkish EFL learners: The case at a state university

2014-06-01
Öztürk, Gökhan
Gürbüz, Nurdan
Bu çalışma yabancı dil konuşma kaygısının seviyesini, ana sebeplerini, belirleyici faktörlerini ve öğrencilerin algılarını araştırmaktadır. Çalışmaya Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık programında okuyan 383 ön-orta seviyede öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin kaygı seviyesini ölçmek için anket yöntemi kullanılmış, daha sonra yaşadıkları kaygı ile ilgili daha detaylı veri toplamak için rastgele seçilmiş 19 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistiklerle analiz edilmiş, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Nicel veriler öğrencilerin düşük seviyede konuşma kaygısı yaşadığını gösterse de, nitel veriler konuşma becerisinin öğrencilerin çoğu için kaygı yaratıcı bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, İngilizce telaffuz, ani sorular, hata yapma korkusu ve olumsuz değerlendirmeler konuşma kaygısının temel sebepleri olarak bulunmuştur. Son olarak, bu çalışmanın sonuçları yabancı dil konuşma kaygısın kendine özgü sebepleri, değişkenleri ve sonuçlarıyla ayrı bir olgu olduğunu göstermektedir.
Journal of Language and Linguistic Studies

Suggestions

Examining EFL students' foreign language speaking anxiety: The case at a Turkish state university
Çağatay, Sibel (2015-04-19)
The present study examines EFL students' Foreign Language Speaking Anxiety (FLSA) and its possible reasons as well as some solutions to it. The participants were 147 Turkish students at the English preparatory program of a state university. A questionnaire was administered to the students from each proficiency level to explore their FLSA. The findings revealed that EFL students experience a moderate level of FLSA. Furthermore, female students seem to be highly anxious while speaking. Another striking point ...
EFL speaking anxiety : how do students and teachers perceive it?
Saltan, Feyza; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Education (2003)
This thesis aims to investigate the causes of speaking anxiety experienced by Turkish EFL students in language classrooms from the perspectives of both learners and teachers. For this purpose, 100 intermediate level EFL students and their class teachers (7 in total) in the Prep School at Gazi University were chosen as the subjects. For this study, data were collected by administering two different versions of the same questionnaire to the two groups of subjects. Then, the data collected from each of the gro...
Native and nonnative English-speaking teachers in Turkey: teacher perceptions and student attitudes
Skliar, Olga; Eröz Tuğa, Betil; Department of English Language Teaching (2014)
This study is aimed at investigating the existence of preferential attitudes towards native English speakers in the field of ELT, resulting in depreciation of nonnative English language teachers in the case of two high-ranking English-medium universities in Ankara, Turkey. The study involves detailed analysis of data collected from teachers and students of English through questionnaires and semi-structured interviews. The goal of the study is twofold: 1) Teachers’ self-perceptions regarding their identities...
Dealing with Turkish EFL Learners’ Speaking Anxiety
Tekir, Serpil (2021-09-01)
The study examined the speaking anxiety of Turkish English as Foreign Language (EFL) learners to find out the reasons for their anxiety and to suggest ways to cope with it. For that purpose, qualitative data were collected from 20 Turkish students attending an English Preparatory Program at a state university in central Turkey. Data gathered through semi-structured interviews and were analyzed via inductive coding data analysis techniques and procedures. The resul...
Non-native efl teachers' foreign language listening and speaking anxiety and their perceived competencies in teaching these skills
Karakaya, Duygu; Çopur, Deniz; Department of English Language Teaching (2011)
Firstly, in this study, foreign language listening and speaking anxiety levels of the non-native EFL instructors working at preparatory schools of two state and two private universities in Turkey were discovered. Next, if their L2 learning contexts, English-speaking country experience, the length of their teaching experience and the institution they work at affect their listening and speaking anxiety levels was scrutinized. Secondly, these EFL instructors’ perceived competencies in teaching listening and sp...
Citation Formats
G. Öztürk and N. Gürbüz, “Speaking anxiety among Turkish EFL learners: The case at a state university,” Journal of Language and Linguistic Studies, pp. 1–17, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76991.