Öğretim Teknolojisnin Temelleri

2018-10-01

Suggestions

Öğretim Teknolojilerinin Geleceği
Çağıltay, Kürşat; Koçak, Hakan Derviş; Yantaç, Cavit; Yiğit, Tamer (2017-05-27)
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri
Akteke Öztürk, Başak; Arı, Fatih; Kubuş, Okan; Gürbüz, Tarkan; Çağıltay, Kürşat (2008-01-01)
Toplumsal dönüşümün önemli unsurlarından biri olan üniversitelerin teknolojiyi öğre-timde kullanmada ve geliştirmede öncülük etmesi, toplumların bu teknolojilere adaptasyonu ve bilgi toplumunun oluşturulması için önemlidir. Türkiye’de yüksek öğretimde yeni teknolojilerin kullanımının henüz istenildiği düzeyde gerçekleşmediği bilinen bir gerçektir. Bu noktada üni-versitelerde kurulacak “öğretim teknolojileri destek ofisleri”, ihtiyaçlara ve sorunlara sistema-tik çözümler bulunabilmesini sağlayacaktır. Öğreti...
Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi ve Ulusal Siyasalar
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-06-01)
Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC
Alptekin, Funda; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çevik, Rafet; Bakay, Şenol; Çağıltay, Kürşat (2021-11-01)
Öğretim yönetim sistemleri birçok öğretim kurumunda Covid-19 pandemisi öncesinde de farklı amaçlar için kullanılırken, Covid-19 pandemisi ile birlikte örgün eğitimi devam ettirmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi sonrasında da çeşitli amaçlar ile kullanımının devam edeceği düşünülmektedir. Eğitim sistemi ve öğrenme yöntemleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte evrilip, derslerde teknolojinin aktif olarak kullanılmasına sebebiyet verirken, eğitimde tekno...
Investigating faculty members’ technology integration intention and behavior: a case of a higher education institution
Çilsalar, Hatice; Baran Jovanovic, Evrim; Department of Educational Sciences (2017)
The technology-rich educational environment in higher education compels faculty members to integrate technology into their classrooms. Developing and supporting their technology integration behavior is needed to perform and maintain its continuity. To understand the factors affecting faculty members’ technology integration, mixed method designed was employed in the context of a faculty technology mentoring program at a public university in Turkey. Two main research questions guided this study: (1) How do se...
Citation Formats
E. Şumuer and İ. S. Yıldırım, Öğretim Teknolojisnin Temelleri. 2018.