Öğretim Teknolojisnin Temelleri

2018-10-01

Suggestions

Öğretim Teknolojilerinin Geleceği
Çağıltay, Kürşat; Koçak, Hakan Derviş; Yantaç, Cavit; Yiğit, Tamer (2017-05-27)
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri
Akteke Öztürk, Başak; Arı, Fatih; Kubuş, Okan; Gürbüz, Tarkan; Çağıltay, Kürşat (2008-01-01)
Toplumsal dönüşümün önemli unsurlarından biri olan üniversitelerin teknolojiyi öğre-timde kullanmada ve geliştirmede öncülük etmesi, toplumların bu teknolojilere adaptasyonu ve bilgi toplumunun oluşturulması için önemlidir. Türkiye’de yüksek öğretimde yeni teknolojilerin kullanımının henüz istenildiği düzeyde gerçekleşmediği bilinen bir gerçektir. Bu noktada üni-versitelerde kurulacak “öğretim teknolojileri destek ofisleri”, ihtiyaçlara ve sorunlara sistema-tik çözümler bulunabilmesini sağlayacaktır. Öğreti...
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler Araştırmalar Eğilimler
Çağıltay, Kürşat; Göktaş, Yüksel (Pegem A Yayıncılık, 2016-08-01)
Bu kitap, Öğretim Teknolojileri alanındaki temel teorileri, araştırmaları ve eğilimleri konu alan kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 42 bölümden oluşan kitap, 27 farklı üniversiteden alanında uzman 65 yazar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın, geniş konu/yazar yelpazesiyle ve detaylı bilgiler sunmasıyla, alandaki Türkçe kaynak ihtiyacını önemli ölçüde karşılaması beklenmektedir. Bu kitap ile; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, bu ...
Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi ve Ulusal Siyasalar
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-06-01)
Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC
Alptekin, Funda; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çevik, Rafet; Bakay, Şenol; Çağıltay, Kürşat (2021-11-01)
Öğretim yönetim sistemleri birçok öğretim kurumunda Covid-19 pandemisi öncesinde de farklı amaçlar için kullanılırken, Covid-19 pandemisi ile birlikte örgün eğitimi devam ettirmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi sonrasında da çeşitli amaçlar ile kullanımının devam edeceği düşünülmektedir. Eğitim sistemi ve öğrenme yöntemleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte evrilip, derslerde teknolojinin aktif olarak kullanılmasına sebebiyet verirken, eğitimde tekno...
Citation Formats
E. Şumuer and İ. S. Yıldırım, Öğretim Teknolojisnin Temelleri. 2018.