Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi ve Ulusal Siyasalar

2004-06-01

Suggestions

Facilities, challenges and contributions of faculty development program from the perspectives of students and graduates : the case of METU
Erdoğan, Melek; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2013)
The purpose of this study was to investigate perceptions of Faculty Development Program (FDP) students and graduates on academic and sociocultural contributions and economic facilities of FDP as well as the problems encountered in the program. Data were gathered through using “The Questionnaire for Identifying Perceptions of FDP Graduates/Students on Faculty Development Program” developed by the researcher. The sample consisted of 203 FDP students and 135 FDP graduates. Statistical program, SPSS, was used t...
Öğretim Üyelerinin COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitim Deneyimleri
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Alptekin, Funda; Çevik, Rafet; Çağıltay, Kürşat; Bakay, Şenol (2021-11-01)
Uzaktan veya çevrimiçi eğitim, COVID-19 öncesi üniversitelerin çoğunda uygulanan bir eğitim biçimi değildi. Ancak pandemi nedeniyle verilen kararlarla birlikte Mart 2020 itibariyle acil uzaktan eğitim dönemi başlamış ve derslerin çoğu çevrimiçi olarak devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) halihazırda çalışan bir öğrenme yönetim sistemine (ODTÜClass) sahip olması ve öğretim elemanlarının çoğunun (%82) sistemi en azından öğrencilerine e-posta ve duyuru...
Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi ve Çocuk İstismarı
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (null; 2017-12-01)
Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanılması: Bir Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması
Yıldırım, İbrahim Soner(2015-12-31)
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 1998 kurulmuş olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE)’nin ana hedefi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir (YÖK,2007). Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri öğrencilerine bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hakkında genel bilgi sunulması, BİT araçlarının kullanımı, bilgiye erişme, analiz etme ve sonuçlarını kullanma gibi becerilerin kazandırılmasının yanında çalıştıkları kurumlarda yeni teknoloji...
Öğretmen Adaylarının Fen Teknoloji Mühendislik Matematik FeTeMM Eğitimine Yönelik Niyetlerinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Yılmaz Tüzün, Özgül (null; 2016-09-30)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi ve Ulusal Siyasalar,” Bilim ve Ütopya, pp. 16–18, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77669.