Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

2018-01-01
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz
Şahin Güçhan, Neriman
Rifaioğlu, Mert Nezih
Aykaç, Pınar

Suggestions

Adıyaman taşınmaz kültür varlıkları envanteri
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Şahin Güçhan, Neriman (Pozitif Basin Yayın Dağıtım, 2018-09-01)
Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri: Yaklaşım, Yöntem, Kapsam
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-09-01)
The Character and displacement of Adıyaman fault (southeast anatolia): evidence from subsurface data
Durukan, Bayram Alper; Bozkurt, Erdin; Department of Geological Engineering (2019)
Structural interpretation of five 2D seismic sections acquired by TPAO is carried out in the Adıyaman region of Southeast Anatolia. The sections are geological calibrated with stratigraphic logs of five boreholes. This study has resulted in the discovery of a previously undefined fault, herein named as Şambayat Fault. The fault is a NW-SEtrending structure that parallels the Bozova Fault and comprises several parallel fault segments. The structural maps of Cretaceous Sayındere and Karababa formations are al...
Adıyaman İli ve Merkez İlçesi’nin Tarihi ve Mimari Özellikleri Üzerine
Şahin Güçhan, Neriman (2018-01-01)
Adıyaman'dan Bir Kerpiç Ev
Erdim, M.Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Anadolu'da yöresel mimari gelenekleri.açısından henüz yeterince araştırılmamış yerleşmelerin bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bugüne dek, gözliyebildiğimiz kadarıyla, kültürel değerlerimizin saptama ve belgeleme çalışmaları daha çok toplumsal değişimin hızlandığı kentsel alanlara ve koruma sorunlarının güncel ve popüler duruma ulaştığı yörelere kaymıştır. Ne var kî, yöresel mimari geleneklerinin yeterince tanımlanabilmesi için, geniş kapsamlı tarama ve belgeleme çalışmalarına gereksinme vardır. Nitekim, kır...
Citation Formats
A. G. Bilgin Altınöz, N. Şahin Güçhan, M. N. Rifaioğlu, and P. Aykaç, “Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77078.