Adıyaman taşınmaz kültür varlıkları envanteri

2018-09-01
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz
Şahin Güçhan, Neriman

Suggestions

Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Şahin Güçhan, Neriman; Rifaioğlu, Mert Nezih; Aykaç, Pınar (2018-01-01)
Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri: Yaklaşım, Yöntem, Kapsam
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-09-01)
The Character and displacement of Adıyaman fault (southeast anatolia): evidence from subsurface data
Durukan, Bayram Alper; Bozkurt, Erdin; Department of Geological Engineering (2019)
Structural interpretation of five 2D seismic sections acquired by TPAO is carried out in the Adıyaman region of Southeast Anatolia. The sections are geological calibrated with stratigraphic logs of five boreholes. This study has resulted in the discovery of a previously undefined fault, herein named as Şambayat Fault. The fault is a NW-SEtrending structure that parallels the Bozova Fault and comprises several parallel fault segments. The structural maps of Cretaceous Sayındere and Karababa formations are al...
Gaziantep Tarihi Su Sistemi Ve Su Yapıları
Uçar, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Yerleşik düzene geçen her toplumda, su en önemli problemlerden biri olmuştur. Suyun kaynağından alınması, taşınması, dağıtılması ve kullanılması, her zaman özel bir su yapısının inşa edilmesini gerektirmiştir. Bu gereklilikle oluşan su yapıları, mimari biçimlenmeleri, teknolojik özellikleri ve kültürel anlamları ile insanlık tarihinin önemli belgeleri arasında yer almaktadır. Gaziantep’in tarihi su yapıları; yerel dilde livas adı verilen su kanalları ile bu kanallarla taşınan suyun kullanıldığı gane, kuyu, ...
Adıyaman İli ve Merkez İlçesi’nin Tarihi ve Mimari Özellikleri Üzerine
Şahin Güçhan, Neriman (2018-01-01)
Citation Formats
A. G. Bilgin Altınöz and N. Şahin Güçhan, Adıyaman taşınmaz kültür varlıkları envanteri. 2018.