Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri: Yaklaşım, Yöntem, Kapsam

2018-09-01

Suggestions

Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Şahin Güçhan, Neriman; Rifaioğlu, Mert Nezih; Aykaç, Pınar (2018-01-01)
Adıyaman taşınmaz kültür varlıkları envanteri
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Şahin Güçhan, Neriman (Pozitif Basin Yayın Dağıtım, 2018-09-01)
The Character and displacement of Adıyaman fault (southeast anatolia): evidence from subsurface data
Durukan, Bayram Alper; Bozkurt, Erdin; Department of Geological Engineering (2019)
Structural interpretation of five 2D seismic sections acquired by TPAO is carried out in the Adıyaman region of Southeast Anatolia. The sections are geological calibrated with stratigraphic logs of five boreholes. This study has resulted in the discovery of a previously undefined fault, herein named as Şambayat Fault. The fault is a NW-SEtrending structure that parallels the Bozova Fault and comprises several parallel fault segments. The structural maps of Cretaceous Sayındere and Karababa formations are al...
Gaziantep Tarihi Su Sistemi Ve Su Yapıları
Uçar, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Yerleşik düzene geçen her toplumda, su en önemli problemlerden biri olmuştur. Suyun kaynağından alınması, taşınması, dağıtılması ve kullanılması, her zaman özel bir su yapısının inşa edilmesini gerektirmiştir. Bu gereklilikle oluşan su yapıları, mimari biçimlenmeleri, teknolojik özellikleri ve kültürel anlamları ile insanlık tarihinin önemli belgeleri arasında yer almaktadır. Gaziantep’in tarihi su yapıları; yerel dilde livas adı verilen su kanalları ile bu kanallarla taşınan suyun kullanıldığı gane, kuyu, ...
Civic Participation in the Conservation of Multicultural Heritage in Mardin
Karaoğlu Köksalan, İpek; Serin, Ufuk; Department of Architecture (2021-8-05)
Conservation is a selective process, and through heritage policies and management approaches, governments influence what and how heritage is conserved. Adequate and efficient civic participation, implying the participation of the local civic society, local authorities, professional chambers, the third sector, and the private sector, is the only way to establish an equitable conservation process. The input of different stakeholders in a conservation project can bring in rich values and resources. Through com...
Citation Formats
A. G. Bilgin Altınöz, “Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri: Yaklaşım, Yöntem, Kapsam,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71660.