12, 18, 19, 20. bölümler

2018-01-01

Suggestions

Identifying medieval Komana in the 12th-13th centuries through spatial analysis of archaeological data with a multidisciplinary approach
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu; Pişkin, Evangelia; Department of Settlement Archaeology (2017)
Dynamics of Medieval Anatolia such as economy, politics, social life and religion, are mostly studied through written sources, public monuments, religious architecture and in most cases decontextualized material culture. These sources of evidence mostly represent the wealthy class and ruling elites. Both rural and urban sites do have the archaeological potential for understanding production, consumption and discard behaviors within domestic and industrial contexts. This kind of a perspective with a multidis...
Casual relations among 12th grade students' geometry knowledge, spatial ability, gender and school type
Eryılmaz Çevirgen, Ayşegül; Ubuz, Behiye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2012)
The purpose of this study is to invetigate the causal relationships among 12th grade students’ geometry knowledge regarding prisms and pyramids, spatial ability, gender, and school type. Path analysis was used to test the relationships among knowledge factors (declarative, conditional, and procedural knowledge), spatial ability factors (spatial visualization, mental rotation, and spatial perception ability), gender (female and male), and school type (general high schools and Anatolian high schools). Knowled...
12. SINIF ÖĞRENCİLERİN ORGANİK KİMYA KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİNİN, TUTUMLARININ ve ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN ORGANİK KİMYA BAŞARILARINA ETKİSİ
Geban, Ömer; Sunar, Sabiha(2013-12-31)
Teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin temelini oluşturan bilim ve fen kavramı son 30 yıldır birçok ülkenin ilgi odağı olmuştur. Fen bilimleri eğitimi alanında çocuklar, öğrenciler ve hatta yetişkinlerin bilimsel olaylar ve kavramlar hakkında ne gibi fikirlere sahip olduklarını rapor eden birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar birçok kavramın aslında öğretimin hedeflediği şekilde öğrenilmediğini ortaya koymuştur.Fen eğitiminin temel amaçlarından biri de öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını ortaya çı...
12-18 yaş arası çocuklarda sorunlu internet kullanımı
Polat, Hakkı (2020-01-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 12-18 yaş arası toplam 1956 çocuk oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’de 3 ortaokul ve 8 lise rassal olarak seçilmiştir. Çocuklara uygulanan anketler sayesinde, çocukların demografik ve internet bağımlılığı durumları hakkında veriler elde edilmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, çocuklarda mevcut internet bağımlılığı durumu ve bu bağımlılığa...
Design, implementation and verification of gas insulated load break switch at 12 kV voltage level /
Harmanlı, Ayşe Beril; Erkmen, İsmet; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
In this thesis, the engineering design contributions on arc extinguishing method, relevant arc stretching issue, selection of magnet to obtain expected magnetic force, contact structure and magnet selection parameters, insulation medium properties and design effects, operation mechanism, arc modeling and derivation of the design arc modeling formula on 12 kV SF6 gas insulated load break switch is handled. By these contributions of the thesis, the design, prototype manufacturing and verification of the desig...
Citation Formats
M. Doğan, 12, 18, 19, 20. bölümler. 2018, p. 501.