12. SINIF ÖĞRENCİLERİN ORGANİK KİMYA KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİNİN, TUTUMLARININ ve ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN ORGANİK KİMYA BAŞARILARINA ETKİSİ

2013-12-31
Geban, Ömer
Tüysüz, Mustafa
Sunar, Sabiha
Teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin temelini oluşturan bilim ve fen kavramı son 30 yıldır birçok ülkenin ilgi odağı olmuştur. Fen bilimleri eğitimi alanında çocuklar, öğrenciler ve hatta yetişkinlerin bilimsel olaylar ve kavramlar hakkında ne gibi fikirlere sahip olduklarını rapor eden birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar birçok kavramın aslında öğretimin hedeflediği şekilde öğrenilmediğini ortaya koymuştur.Fen eğitiminin temel amaçlarından biri de öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarılıp yok edilmesini sağlamaktır. Çünkü kavram yanılgıları öğrencilerin yeni kavramları öğrenmesinde engel teşkil eder. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, organik kimyanın daha iyi anlaşılmasında organik kimyaya özgü kavram ve kuralların öğrenilmesi önemlidir. Organik kimya konuları geçmiş yıllarda üniversiteye giriş sınavı kapsamında bulunmamaktaydı. Fakat son dönemde yapılan değişiklerle organik kimya konuları üniversite sınavı kapsamına dâhil edildiğinden organik kimya konularının öğrenimi ve öğretimi öğrenciler ve öğretmenler açısından daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca, organik kimya kavramları soyut ve üç boyutlu düşünme yeteneği gerektirdiğinden daha derinlemesine araştırılmalıdır. Öğrencilerin organik kimya dersini daha iyi anlayabilmesi için üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştirmesi gerekmektedir. Daha önceki tecrübelere dayanarak; organik kimyanın başlangıcında öğrencilerin üç boyutlu düşünme gerektiren yorumlamaları anlamakta ve uygulamakta zorluk çek
Citation Formats
Ö. Geban, M. Tüysüz, and S. Sunar, “12. SINIF ÖĞRENCİLERİN ORGANİK KİMYA KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİNİN, TUTUMLARININ ve ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN ORGANİK KİMYA BAŞARILARINA ETKİSİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59625.