Hidrolitik Olarak Parçalanabilen PLGA-b-PEG Polimerzomları ve Tannik Asit İçeren Çok- Katmanlı Filmler

2017-09-10
Çalış, Gökçe
Erel Göktepe, İrem

Suggestions

Hidrometalurjik Tekniklerle Lateritik Bir Nikel-Kobalt Cevherinden Skandiyum Ekstraksiyonu
Topkaya, Yavuz Ali(2014-12-31)
Başvurusu yapılan bu projede esas amaç; ülkemizde bulunan nikel, kobalt ve özellikle skandiyum elementini içeren lateritik tipteki polimetalik bir nikel cevherinden söz konusu bu elementleri en uygun biçimde kazanabilmek için gerekli olan üretim yöntemini belirlemek ve bu üretim yöntemi için gerekli olan en uygun proses parametrelerini tespit etmektir.
Hydrogen-bonded layer-by-layer films of poly(d,l-lactic-co-glycolic acid)-b-poly(ethylene glycol) polymersomes and tannic acid
Çalış, Gökçe; Erel Göktepe, İrem; Banerjee, Sreeparna; Department of Polymer Science and Technology (2017)
Poly(lactic-co-glycolic acid)-b-poly(ethylene glycol) (PLGA-b-PEG) can self-assemble into core/shell nanostructures in aqueous environment due to its amphiphilic nature. These nanostructures have been widely used as drug carriers in the biomedical applications due to biocompatibility and biodegradability of PLGA-b-PEG. Biodegradable character of the nanostructures provides an advantage for controlled drug delivery systems. The drug release occurs through hydrolytic degradation of PLGA core. There are studie...
Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi
Aksoy, Burcu; Turan, Raşit; Dericioğlu, F. Arcan; Ünalan, Emre H.; Akgün, Can Mehmet; Afal, Ayşegül; Ateş, Selen Elif(2012)
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büy...
Indigenous hydrocarbon degraders further evaluated for their kerosene degradation and biosurfactant production potentials
Aydın, Dilan Camille; İçgen, Bülent; Department of Biochemistry (2018)
Kerosene, known as jet fuel, is one of the most spilled petroleum product causing serious environmental problems due to recalcitrant compounds found in its structure. The only eco-friendly solution for this problem is bioremediation, in which bacteria are used for the degradation and transformation into non or less toxic forms. The efficiency of this process depends not only on biodegradation ability of the bacterial isolates used but also on their biosurfactant production abilities. Therefore, in this stud...
Hidrojen Üretiminde Formik Asidin Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Metal Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi
Özkar, Saim; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan(2015-12-31)
Hidrojen depolayan malzemeler arasında en fazla ümit verici olanlardan biri, formik asittir (HCOOH). Formik asit kütlesinin % 4.4’ü kadar hidrojeni depolayabilmektedir. Formik asitten hidrojen salımı formik asidin ayrışma tepkimesi sonucu sağlanabilir. Formik asidin iki tür ayrışma tepkimesi vardır: Dehidrojenlenme (veya dekarbiksilasyon) tepkimesi (1) ve dekarbonilasyon tepkimesidir (2); HCOOH H2 + CO2 (1) HCOOH H2O + CO (2) Formik asidin dehidrojenlenmesinde kullanılan heteroje...
Citation Formats
G. Çalış and İ. Erel Göktepe, “Hidrolitik Olarak Parçalanabilen PLGA-b-PEG Polimerzomları ve Tannik Asit İçeren Çok- Katmanlı Filmler,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77300.