Hidrolitik Olarak Parçalanabilen PLGA-b-PEG Polimerzomları ve Tannik Asit İçeren Çok- Katmanlı Filmler

2017-09-10
Çalış, Gökçe
Erel Göktepe, İrem
Citation Formats
G. Çalış and İ. Erel Göktepe, “Hidrolitik Olarak Parçalanabilen PLGA-b-PEG Polimerzomları ve Tannik Asit İçeren Çok- Katmanlı Filmler,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77300.