Türkiye İklim Bölgelerinin Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi

2010-06-28

Suggestions

Türkiye İklim Bölgelerinin Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi
Kartal, Elçin; İyigün, Cem; Fahmi, M Fidan; Yozgatlıgil, Ceylan; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Batmaz, İnci; Köksal, Gülser; Turkes, Murat (2011-07-01)
Türkiye İklim Bölgelerinin On İki Klimatolojik Değişken Kullanarak AGNES Konsensüs Kümeleme Tekniği ile Belirlenmesi
Murat, Türkeş; İyigün, Cem; Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan; Kartal Koç, Elçin; Yetere Kursun, Ayça (2015-09-11)
Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim: Bir Girdi-Çıktı Analizi
Tunç, Gül İpek (null, 2005-07-01)
Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim: Bir Girdi-Çıktı Analizi
Tunç, Gül İpek (2003-12-03)
Citation Formats
E. Kartal Koç et al., “Türkiye İklim Bölgelerinin Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77497.