Türkiye İklim Bölgelerinin On İki Klimatolojik Değişken Kullanarak AGNES Konsensüs Kümeleme Tekniği ile Belirlenmesi

2015-09-11
Murat, Türkeş
İyigün, Cem
Batmaz, İnci
Yozgatlıgil, Ceylan
Kartal Koç, Elçin
Yetere Kursun, Ayça
Citation Formats
T. Murat, C. İyigün, İ. Batmaz, C. Yozgatlıgil, E. Kartal Koç, and A. Yetere Kursun, “Türkiye İklim Bölgelerinin On İki Klimatolojik Değişken Kullanarak AGNES Konsensüs Kümeleme Tekniği ile Belirlenmesi,” presented at the YAEM2015, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71217.