Türkiye İklim Bölgelerinin On İki Klimatolojik Değişken Kullanarak AGNES Konsensüs Kümeleme Tekniği ile Belirlenmesi

2015-09-11
Murat, Türkeş
İyigün, Cem
Batmaz, İnci
Yozgatlıgil, Ceylan
Kartal Koç, Elçin
Yetere Kursun, Ayça
YAEM2015

Suggestions

Türkiye İklim Bölgelerinin Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi
Kartal, Elçin; İyigün, Cem; Fahmi, M Fidan; Yozgatlıgil, Ceylan; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Batmaz, İnci; Köksal, Gülser; Turkes, Murat (2011-07-01)
Türkiye İklim Bölgelerinin Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi
Kartal Koç, Elçin; Fahmi, Fidan; İyigün, Cem; Türkeş, Murat; Yozgatlıgil, Ceylan; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Batmaz, İnci; Köksal, Gülser (2010-06-28)
Ground Motion to Intensity Conversion Equations (GMICEs) for Türkiye: Evaluation of Regional Differences with Parametric and Non-Parametric Regression Methods
Albayrak, Kubilay; Askan Gündoğan, Ayşegül; Yerlikaya Özkurt , Fatma; Department of Earthquake Studies (2023-1-26)
Earthquakes cause damage to the built environment with the ground motions generated due to seismic energy release. Effects of earthquakes can be measured quantitatively through instrumental measures such as peak ground acceleration (PGA) and peak ground velocity (PGV) or qualitatively by macroseismic (felt) intensity levels. It is important to study the correlations between macroseismic intensity and instrumental ground motion parameters. Such relationships for Türkiye exist but they mostly have employed re...
Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.
Aslan Akman, Canan(2012-12-31)
Çalışma, Turkiyede islami kesimdeki kadının sorunlarını ve bakış açısını siyasal alana taşıma iddasında olan dindar kadın aktörlerin iktidardaki adalet ve kalkınma partisinin kadın politikasıyla ilişkileri eleştirileri ve talepleri incelenecektir.
Citation Formats
T. Murat, C. İyigün, İ. Batmaz, C. Yozgatlıgil, E. Kartal Koç, and A. Yetere Kursun, “Türkiye İklim Bölgelerinin On İki Klimatolojik Değişken Kullanarak AGNES Konsensüs Kümeleme Tekniği ile Belirlenmesi,” presented at the YAEM2015, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71217.