Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması

2018-05-12
Bu çalışmada, GAP Bölgesi’nin tüm üretim ve hizmetalanlarında kaynakların en etkin biçimde kullanımının modellenmesi, yaygınlaştırılması, verimliliğin arttırılması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir ve yeşil büyümenin sağlanması amacıyla bir yazılım algoritması tasarlanmıştır. Karbon Salım Uzman Sistem ve Simülasyon (KAUSS) olarak adlandırılan bu yazılım platformunun algoritmasına ait şema Şekil 1’de gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım, kentlerin mevcut karbon emisyon salımlarını azaltmaya yönelik faaliyet ve teknolojilerin şehir/bölge istatistiksel/iklimsel verilerini de dikkate alarak optimizasyonuna olanak sağlayabilecektir. Dikkate alınan alan ölçeğinde, sadece karbon azaltım teknolojilerinin uygulanmasını değil, karbon azaltım ekonomisinin geliştirilmesini de hedeflemektedir Uygulanacakteknolojiye ait yerel potansiyel ve katma değer zincirindeki tüm unsurları dikkate almakta, üretim, işletme ve bakım açısından olabildiğince yerel dinamiklerden yararlanılmasını öncelikli adım olarak dikkate almaktadır. KAUSS bu yönüyle literatürde bulunan benzer amaçlı yazılımlara [1-3] kıyasla oldukça farklıdır. Bu çalışmada, önerilen KAUSS yazılım platformunun kavramsal özellikleri, girdi-çıktı parametreleri ve genişletilebilme seçenekleri, GAP Bölgesi özelinde tartışılmaktadır. Ayrıca yazılımın algoritma felsefesinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, GAP Bölgesi Binalar Sektörü’ne yönelik bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Bölge için sektörler bazında belirlenen öncelikli stratejilerin ve eylemlerin izlenme ve değerlendirilmesine yönelik hususlar irdelenmiştir.
Citation Formats
D. Başoğlu, M. K. Pekeriçli, A. M. Tanyer, M. M. Pınarcıoğlu, and B. Yeşilata, “Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması,” presented at the Uluslararasi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi (GAPYENEV 2018), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77728.