Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması

2018-05-12
Bu çalışmada, GAP Bölgesi’nin tüm üretim ve hizmetalanlarında kaynakların en etkin biçimde kullanımının modellenmesi, yaygınlaştırılması, verimliliğin arttırılması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir ve yeşil büyümenin sağlanması amacıyla bir yazılım algoritması tasarlanmıştır. Karbon Salım Uzman Sistem ve Simülasyon (KAUSS) olarak adlandırılan bu yazılım platformunun algoritmasına ait şema Şekil 1’de gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım, kentlerin mevcut karbon emisyon salımlarını azaltmaya yönelik faaliyet ve teknolojilerin şehir/bölge istatistiksel/iklimsel verilerini de dikkate alarak optimizasyonuna olanak sağlayabilecektir. Dikkate alınan alan ölçeğinde, sadece karbon azaltım teknolojilerinin uygulanmasını değil, karbon azaltım ekonomisinin geliştirilmesini de hedeflemektedir Uygulanacakteknolojiye ait yerel potansiyel ve katma değer zincirindeki tüm unsurları dikkate almakta, üretim, işletme ve bakım açısından olabildiğince yerel dinamiklerden yararlanılmasını öncelikli adım olarak dikkate almaktadır. KAUSS bu yönüyle literatürde bulunan benzer amaçlı yazılımlara [1-3] kıyasla oldukça farklıdır. Bu çalışmada, önerilen KAUSS yazılım platformunun kavramsal özellikleri, girdi-çıktı parametreleri ve genişletilebilme seçenekleri, GAP Bölgesi özelinde tartışılmaktadır. Ayrıca yazılımın algoritma felsefesinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, GAP Bölgesi Binalar Sektörü’ne yönelik bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Bölge için sektörler bazında belirlenen öncelikli stratejilerin ve eylemlerin izlenme ve değerlendirilmesine yönelik hususlar irdelenmiştir.
Uluslararasi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi (GAPYENEV 2018)

Suggestions

Bina Enerji Retrofiti İçin Paydaş-Temelli Bir Akıllı Sistem (SISER)
Gürsel Dino, İpek; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın(2020-06-01)
SISER ismindeki bu arastırma projesi, enerji retrofit süreçleri için akıllı bir sistem ve karar verme süreci gelistirmeyi amaçlamıstır. Mevcut binalar, farklı performans standartlarına tabi olmaları ve yapı malzemelerinin zamanla eskimesi sebebi ile yeni binalara göre daha kötü performans göstermektedirler. Bina retrofiti, bina enerji verimliligi, çevresel ve ekonomik faydalar ve bina kullanıcılarının konfor ve saglıgını iyilestirmek açısından önemli bir fırsat teskil etmektedir. Bina enerji simülasyo...
Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algı...
Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri
Kök, Mustafa Verşan(2014-12-31)
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının araştırılmasını kapsar. Farklı ısıtma hızlarında ve oksijen-hava ortamlarında n DSC ve TA-MS-FTIR analizleri gerçekleştirilecek ve yanma etkinliklerine bağlı olarak oluşacak olan reaksiyon bölgeleri ve ısı akış hızları araştırılacaktır. Aynı zamanda çalışılacak olan numunelerin farklı bas...
SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Citation Formats
D. Başoğlu, M. K. Pekeriçli, A. M. Tanyer, M. M. Pınarcıoğlu, and B. Yeşilata, “Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması,” presented at the Uluslararasi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi (GAPYENEV 2018), Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77728.