Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri

2014-12-31
Kök, Mustafa Verşan
Yıldırım, Betül
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının araştırılmasını kapsar. Farklı ısıtma hızlarında ve oksijen-hava ortamlarında n DSC ve TA-MS-FTIR analizleri gerçekleştirilecek ve yanma etkinliklerine bağlı olarak oluşacak olan reaksiyon bölgeleri ve ısı akış hızları araştırılacaktır. Aynı zamanda çalışılacak olan numunelerin farklı basınçlardaki (100-200-300 ve 400 psi) yanma etkinlikleri basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ile analiz edilecektir. Saray bölgesi kömürlerinin yanma deneylerinde farklı reaksiyon bölgeleri belirlenecek ve bu reaksiyon bölgelerinin kinetik parametreleri (aktivasyon enerjisi, reaksiyon katsayısı ve Arrhenius sabiti) geliştirilecek bir yazılımla farklı kinetik modeller kullanılarak belirlenecektir.
Citation Formats
M. V. Kök and B. Yıldırım, “Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59199.