Membran prosesleri ve buharlaştırma ile kot kumaşı üretim tekstil endüstrisi merserizasyon prosesi atıksularından kostik geri kazanımı

2013-09-27

Suggestions

Use of ionic strength responsive polymeric microgels for fouling removal in membrane filtration
Çalılı, Fatma; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Asatekin, Ayşe; Department of Chemical Engineering (2019)
Stimuli-responsive polymeric surfaces can improve non-fouling properties of membranes and control their pore size and permeation characteristics upon alteration of stimulus intensity. In this study, zwitterionic poly(sulfobetaine methacrylate) (P(SBMA)) microgels have been added into the feed or deposited on the membrane surfaces to clean foulant deposits formed on the surface of the membranes after the filtration. Salt-responsive P(SBMA) microgels have altered their phase from swollen to shrunk, swollen to...
Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Bu projede membran kirliliğinin temizlenmesinde uyarana duyarlı mikrojellerin kullanılması önerilmektedir. Mikrojellerin filtrasyon sırasında beslemeye katılması ve sonrasında temizleme aşamasında uyaran ile boyut değiştirmeleri (büzüşmüş halden şişmiş hale veya tam tersi) sonucunda yüzeydeki kirlilik tabakasının parçalanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Önerilen fikrin uygulanabilirliğinin iki farklı uyarana (sıcaklık ve iyonik güç) karşı duyarlı mikrojeller sentezlenerek farklı tipte kirleticilerin...
Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2019-09-15)
Membran kirlenmesi, membranlı ayırma süreçlerindeki en önemli birkaç sorundan biridir. Membran yüzeyindeki kirlenmenin önlenmesi veya kolayca temizlenebilir kılınması için çok çesitli yöntemler denenmektedir. Bu yöntemlerden son yıllarda ilgi gören biri de membran yüzeylerinin uyarana duyarlı (stimuli-responsive) polimerler ile kaplanmasıdır. Sıcaklık, pH, iyonik güç, ısık vb. uyaranlara karsı duyarlı, yani uyaran siddeti degistiginde boyut degistiren pek çok polimer vardır, ve bu polimerler özellikle ...
Modeling of nitrogen removal in a membrane biological treatment process
Codal, Ahmet; Gökçay, Celal Ferdi; Department of Environmental Engineering (2008)
Biological nitrogen removal was simulated for a Vacuum Rotating Membrane (VRM) type membrane bioreactor (MBR) operated in METU campus. In order to simulate the biological MBR plant, a dynamic model that describes the process is needed. In this thesis, the Activated Sludge Model No.1 (ASM1), which still is the most widely used model developed by the International Association on Water Quality (IAWQ), has been used to simulate the carbon oxidation, nitrification and denitrification processes occurring in the p...
Membran ve paket membran tipi atıksu arıtma tesislerinin antibiyotik direnç genlerinin çevresel yayılımına etkisi
Kucukunsal, Serkan; İçgen, Bülent (2017-10-07)
Citation Formats
M. S. Tunç, P. Z. Çulfaz Emecen, L. Yılmaz, and Ü. Yetiş, “Membran prosesleri ve buharlaştırma ile kot kumaşı üretim tekstil endüstrisi merserizasyon prosesi atıksularından kostik geri kazanımı,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77797.