Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı

2019-09-15
Membran kirlenmesi, membranlı ayırma süreçlerindeki en önemli birkaç sorundan biridir. Membran yüzeyindeki kirlenmenin önlenmesi veya kolayca temizlenebilir kılınması için çok çesitli yöntemler denenmektedir. Bu yöntemlerden son yıllarda ilgi gören biri de membran yüzeylerinin uyarana duyarlı (stimuli-responsive) polimerler ile kaplanmasıdır. Sıcaklık, pH, iyonik güç, ısık vb. uyaranlara karsı duyarlı, yani uyaran siddeti degistiginde boyut degistiren pek çok polimer vardır, ve bu polimerler özellikle kontrollü ilaç salınımı, algılayıcı-uyarıcı sistemler gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu polimerler son yıllarda membran arastırmalarında da hem membranların gözenek boyutunun kontrollü olarak degistirilmesi hem de membran yüzeyindeki kirliligin temizlenmesi amacıyla kullanılmaya baslanmıstır. Bu projede membran kirlililginin temizlenmesinde sıcaklık ve iyonik güce duyarlı mikrojeller kullanılmıstır. Sıcaklıga duyarlı p(NIPAm) ve p(NIPAm-co-SBMA), iyonik güce uyarlı p(SBMA) mikrojeller filtrasyon sırasında beslemeye katılmıs, filtrasyonu izleyen temizleme asamasında mikrojellerin uyaran ile boyut degistirmeleri (büzüsmüs halden sismis hale veya tam tersi) saglanmıstır. Bu sekilde mikrojellerin farklı nitelikte kirleticileri membran yüzeyinde temizlemedeki etkinlikleri incelenmistir. P(NIPAm) mikrojellerin membran ve kirleticiler ile etkilesimlerinden dolayı kirlenmey arttırdıgı gözlemlenmis, bu etki p(NIPAM-co-SBMA) mikrojellerde çift kutuplu SBMA monomerinin polimer yapısına eklenmesiyle ortadan kaldırılmıstır. P(NIPAm-co-SBMA) mikrojellerin hümik asit kirliligini gidermede etkili oldugu seri filtrasyonlarda gösterilmistir. P(SBMA) mikrojellerin protein, hücre ve hümik asit kirliligini beslemeye katılarak engelleme potansiyellerinin sınırlı oldugu gözlemlenmistir. Ancak bu mikrojeller membran yüzeyine biriktirildiginde kirlenmeyi hem azaltmıs hem de temizlenmesini kolaylastırmıstır. Mikrojellerin filtrasyon sonrası geri kazanımına yönelik olarak manyetik demir oksit nanoparçacıklarla bezeli mikrojeller hazırlanmıs, bunların filtrasyon performansının nanoparçacıksız mikrojeller ile aynı oldugu gösterilmistir. Sonuç olarak, uyarana duyarlı mikrojellerin hali hazırda islemekte olan bir membran sürecine membran yüzeyine biriktirilmek veya besleme ile birlikte filtrasyona katılmak yoluyla eklenmesinin uzun vadeli membran kirlenmesini önlemekte etkili bir yöntem olabilecegi gösterilmistir.

Suggestions

Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Bu projede membran kirliliğinin temizlenmesinde uyarana duyarlı mikrojellerin kullanılması önerilmektedir. Mikrojellerin filtrasyon sırasında beslemeye katılması ve sonrasında temizleme aşamasında uyaran ile boyut değiştirmeleri (büzüşmüş halden şişmiş hale veya tam tersi) sonucunda yüzeydeki kirlilik tabakasının parçalanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Önerilen fikrin uygulanabilirliğinin iki farklı uyarana (sıcaklık ve iyonik güç) karşı duyarlı mikrojeller sentezlenerek farklı tipte kirleticilerin...
Kanserde Tümöre Özgü Protein Etkileşim Ağlarının Alternatif Uç Birleştirme Olaylarıyla Yeniden Oluşturulması
Tunçbağ, Nurcan(2021-01-15)
Alternatif uç birleştirme proteomun ve sonrasında interaktomun çeşitliliğine katkı sağlayan önemli transkripsiyon sonrası mekanizmalardan biridir. Tek bir genden, farklı protein izoformlarının üretilmesine imkân verir. Etkileşim ağları açısından bakıldığında ise aynı proteinin farklı izoformları yeni etkileşimlerin kazanılmasına ya da var olan etkileşimlerin kaybedilmesine yol açabilir. Alternatif uç birleştirme olaylarının neden olduğu hücre içi değişimler kanser de dahil olmak üzere farklı hastalıkla...
Poli(eter sülfon) bazlı antimikrobiyel membranların hazırlanması ve biyokirlenme özelliklerinin incelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Akdağ, Akın(2015-12-31)
Membran kirlenmesi membranlı filtrasyon süreçlerinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engeldir. Farklı nitelikte kirlenme türlerinin arasında en zorlayıcı olanı ise biyokirlenmedir. Biyokirlenme membran yüzeyinde biriken mikroorganizmaların salgıladıkları hücre dışı polimerik maddelerle biyofilm oluşturmasıdır. Bu projede biyokirlenmeyi önlemeye yönelik olarak modifiye edilmiş poli(eter sülfon)'dan faz değişimi yöntemi ile membranlar üretilecektir. Poli(eter sülfon)'un önce nitrasyon ardından da indirgen...
Sinaptozomların Fare Kök Hücrelerinden Başkalaştırılmış Motor Nöronlardan Geniş Ölçekte İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu
Kiriş, Erkan(2018-12-31)
Sinaptik fonksiyonların bozulması Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıklar, ve benzer şekilde epilepsi dahil olmak üzere çeşitli nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle sinapsların oluşmasında ve normal aktivitelerini devamlarında önemli rol oynayan moleküler mekanizmaların anlaşılması hem temel araştırmalar açısından hem de sinaptik iletimi etkileyen hastalıkların tedavisinde yeni terapötiklerin geliştirilmesi bakımından kritik...
Modified forward backward sweep power flow solution for naval platforms with multiple generators
Özmüslüman, Ahmet Talat; Göl, Murat; Göl, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2-07)
One of the most important tools for a power system operation is a load flow analysis. It reveals the bus voltages for a given demand–generation condition of a power system, which provides the operator situational awareness in terms of the line flows and losses. However, load flow analysis in naval platforms has some challenges because of the special electrical system structure, such as multiple distributed generation acting as PV buses, high R/X ratios and short lines. In this thesis, a novel approach for a...
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, “Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95902.