Hide/Show Apps

Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı

Bu projede membran kirliliğinin temizlenmesinde uyarana duyarlı mikrojellerin kullanılması önerilmektedir. Mikrojellerin filtrasyon sırasında beslemeye katılması ve sonrasında temizleme aşamasında uyaran ile boyut değiştirmeleri (büzüşmüş halden şişmiş hale veya tam tersi) sonucunda yüzeydeki kirlilik tabakasının parçalanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Önerilen fikrin uygulanabilirliğinin iki farklı uyarana (sıcaklık ve iyonik güç) karşı duyarlı mikrojeller sentezlenerek farklı tipte kirleticilerin (maya hücreleri, model proteinler, vb.) filtrasyonunda test edilmesi hedeflenmektedir. Öncelikle PNIPAm (poli(n-isopropilakrilamid)) bazlı sıcaklığa duyarlı mikrojeller, ardından çift kutuplu (zwitterionic) monomerler kullanılarak iyonik güce duyarlı mikrojeller sentezlenecektir. Filtrasyon ve temizlik sırasında membran yüzeyindeki direnç takip edilecek, filtrasyon sonrasındaki kirlilik direnci ile temizlik sonrasında yüzeyde kalan kirlilik direnci kıyaslanarak mikrojellerin kirlilik tabakasını temizlemeye olan katkısı belirlenecektir. Bu amaçlara ulaşılabilmesi ve önerildiği şekilde uyaran ile boyut değiştiren mikrojellerin membran kirlenmesinin temizliğini sağlayabilmesi halinde, membranlı ayırma süreçlerindeki en önemli sorunlardan biri olan membran kirlenmesinin literatürde şimdiye kadar görülmemiş, basit, pratik ve kolaylıkla çeşitlendirilebilecek bir yöntem ile önlenebileceği gösterilmiş olacaktır.