Karadeniz Hamsi Araştırması

2015-07-15

Suggestions

Karadeniz Hamsisi’nde Gözlenen Bazı Davranış Değişiklikleri ve Olası Nedenleri
Akkuş, Gizem; Gücü, Ali Cemal (null; 2018-05-09)
Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Stock assessment of the Black Sea anchovy
Tutar, Özge; Gücü, Ali Cemal; Department of Marine Biology and Fisheries (2014)
The Black Sea anchovy (Engraulis encrasicolus) is economically the most important fish species in Turkey since it provides 60% of the total fish catch. The Turkish fleet catches 90% of the anchovy stock in the Black Sea due to the anchovy winter migration to the Turkish coast. Over the last 50 years, the Black Sea basin has been subjected to pollution due to human sourced nutrient accumulation in the NW basin via the rivers Danube, Dniester and Dnieper and transportation. The ecosystem has been destroyed by...
Nitrogen cycling in the Black Sea
Çoban (Yıldız), Yeşim; Yılmaz, Ayşen; Department of Chemical Oceanography (2003)
Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST)
Mantıkçı, Mustafa; Polat-beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Tan, İbrahim; Yüksek, Ahsen; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Citation Formats
A. C. Gücü, “Karadeniz Hamsi Araştırması,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78213.