Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST)

2016-06-03
Mantıkçı, Mustafa
Polat-beken, Çolpan
Atabay, Hakan
Tan, İbrahim
Yüksek, Ahsen
Tuğrul, Süleyman

Suggestions

Karadeniz kıyı akıntı sisteminde pelajik balık larvalarının kıyı boyunca taşınımı ve bölgesel tutulmasında tahmini etkilerin belirlenmesi
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış (2018-05-12)
Trace metal composition of particulate matter in the water column and sediments of the Black Sea and regional rivers
Yiğiterhan, Oğuz; Yemenicioğlu, Semal; Department of Chemical Oceanography (2005)
The Black Sea, with its oxic, suboxic and anoxic layers, provides a unique environment for studying how biological and geochemical processes affect the composition of particulate matter. The elemental composition of particles in the Black Sea is controlled by their origin and sources. Particles from rivers are dominated by aluminosilicate material that has compositions similar to the earth̕s crust. In general this material is relatively unreactive. Biological processes in the upper oxic and suboxic layers o...
Karadeniz kırsalında yaşlı kadın istihdamı: balık üretim işletmeleri vaka analizi
Hoşgör, Hatice Ayşe (Phoenix Yayınevi, 2018-01-01)
Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması
Oğuz, Temel; Tuğrul, Süleyman; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek; Beşiktepe, Şengül; Uysal, Zahit(2008)
Karadeniz’e ilişkin oşinografik araştırmaları sistematik bir biçimde sürdürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında ülkemize ait olan Ekonomik Kuşak içindeki toplam yaklaşık 150 istasyonda 2006-2007 döneminde üç sefer düzenlenerek fiziksel ve biyojeokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm döneminde gözlenen farklı akıntı sistemi ve su kolonu fiziksel yapısı, daha önceki gözlem ve model çalışmalarında ortaya konan değişken ve küçük döngüler ve kıvrımlardan oluşan ge...
Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Ergin, Ayşen; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2016)
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasını...
Citation Formats
M. Mantıkçı, Ç. Polat-beken, H. Atabay, İ. Tan, A. Yüksek, and S. Tuğrul, “Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST),” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74366.