Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST)

2016-06-03
Mantıkçı, Mustafa
Polat-beken, Çolpan
Atabay, Hakan
Tan, İbrahim
Yüksek, Ahsen
Tuğrul, Süleyman
Citation Formats
M. Mantıkçı, Ç. Polat-beken, H. Atabay, İ. Tan, A. Yüksek, and S. Tuğrul, “Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST),” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74366.