Karadeniz Hamsisi’nde Gözlenen Bazı Davranış Değişiklikleri ve Olası Nedenleri

2018-05-09

Suggestions

Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Karadeniz Hamsi Araştırması
Gücü, Ali Cemal (null; 2015-07-15)
Trace metal composition of particulate matter in the water column and sediments of the Black Sea and regional rivers
Yiğiterhan, Oğuz; Yemenicioğlu, Semal; Department of Chemical Oceanography (2005)
The Black Sea, with its oxic, suboxic and anoxic layers, provides a unique environment for studying how biological and geochemical processes affect the composition of particulate matter. The elemental composition of particles in the Black Sea is controlled by their origin and sources. Particles from rivers are dominated by aluminosilicate material that has compositions similar to the earth̕s crust. In general this material is relatively unreactive. Biological processes in the upper oxic and suboxic layers o...
Karadeniz Kırsalında Yaşlı Kadın İstihdamı Balık Üretim İşletmeleri Vaka Analizi
Him, Miki; Hoşgör, Hatice Ayşe (2015-11-06)
Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST)
Mantıkçı, Mustafa; Polat-beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Tan, İbrahim; Yüksek, Ahsen; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Citation Formats
G. Akkuş and A. C. Gücü, “Karadeniz Hamsisi’nde Gözlenen Bazı Davranış Değişiklikleri ve Olası Nedenleri,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://3udbk.deu.edu.tr/assets/3udbkkitap.pdf.