NORMOBARİK HİPOKSİDE UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANIN WİNGATE ANAEROBİK TEST SONUÇLARI ÜZERİNDE EKSTRA OLUMLU ETKİLERİ YOKTUR

2019-11-26
Coşkun, Betül
Aras, Dicle
Akalan, Cengiz
Koçak, Mehmet Settar
Citation Formats
B. Coşkun, D. Aras, C. Akalan, and M. S. Koçak, “NORMOBARİK HİPOKSİDE UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANIN WİNGATE ANAEROBİK TEST SONUÇLARI ÜZERİNDE EKSTRA OLUMLU ETKİLERİ YOKTUR,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sbk2019.org/tr/.