NORMOBARİK HİPOKSİDE UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANIN WİNGATE ANAEROBİK TEST SONUÇLARI ÜZERİNDE EKSTRA OLUMLU ETKİLERİ YOKTUR

2019-11-26
Coşkun, Betül
Aras, Dicle
Akalan, Cengiz
Koçak, Mehmet Settar

Suggestions

NÖRON HÜCRELERİNDE ILE22MET PROOPİOMELANOCORTİN MUTASYONUNUN HÜCRESEL MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
Yanık, Tülin(2017-12-31)
NÖRON HÜCRELERİNDE ILE22MET PROOPİOMELANOCORTİN MUTASYONUNUN HÜCRESEL MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
NÖROLOJİK DEJENERATİF HASTALIKLARIN GÖRÜNTÜ REHBERLİĞİNDE TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI
Eyüboğlu, Behçet Murat(2013-12-31)
NÖROLOJİK DEJENERATİF HASTALIKLARIN GÖRÜNTÜ REHBERLİĞİNDE TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI
NOKTA YÜKLEME DENEYİ KULLANARAK EVAPORİTLERİN TEK EKSENLİ BASMA DAYANIMLARININ TESPİT EDİLMESİ VE SAYISAL MODELLENMESİ
Öztürk, Hasan(2014-12-31)
Bu projenin amacı nokta yükleme deneyi kullanarak Evaporitlerin tek eksenli basma dayanımlarının tespit edilmesi ve deneylerin sayısal olarak modellenmesidir. Eğer bir numunenin nokta yükleme indisi biliniyorsa, bazı dönüşüm katsayıları kullanılarak tek eksenli basma dayanımı belirlenebilir. Araştırmacılar farklı dönüşüm katsayıları önermişlerdir ve bu dönüşüm katsayıları kayanın cinsine bağlıdır. Literatürde farklı tortul, volkanik ve başkalaşım kayaları için farklı dönüşüm katsayıları bulunur fakat Evapor...
The effects of promoters on the sulfur resistance of nox storage/reduction catalysts : a density functional theory investigation
Koşak, Rukan; Toffoli, Daniele; Toffoli, Hande; Department of Chemistry (2011)
High fossil fuel consumption in transportation and industry results in an increase of the emission of green-house gases. To preserve clean air, new strategies are required. The main intention is to decrease the amount of CO2 emission by using lean-burn engines while increasing the combustion efficiency and decreasing the fuel consumption. However, the lean-burn engines have high air-to-fuel ratio which complicates the reduction of the oxides of nitrogen, NOx . The emission of these highly noxious pollutants...
Nox İndirgeme / Depolama Döngüsünde Kullanılan Katalizörlerinin İşleyiş Prensiblerinin Araştırılması Ve Verimlerin Arttırılması.
Toffolı, Danıele(2012-12-31)
Kapsam : 1990larda geliştirilmiş olan NOx indirgeme depolama sistemlerine ilgi giderek artmaktadır. Bu yüzden özellikle 2000lerin başından itibaren bu sistemlerin verimlerini artırabilmek için çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Bu sistemler Pt veya Rh gibi bir geçiş elementi ve BaO gibi bir alkalin oksitin Al2O3 veya SiO2 gibi bir destek materyali üzerinde hazırlanmasıyla elde edilirler. Genel hatlarıyla tepkimenin üç basamaklı bir döngü şeklinde gerçekleştiği düşünülmektedir 1) Geçiş elementi bol O...
Citation Formats
B. Coşkun, D. Aras, C. Akalan, and M. S. Koçak, “NORMOBARİK HİPOKSİDE UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANIN WİNGATE ANAEROBİK TEST SONUÇLARI ÜZERİNDE EKSTRA OLUMLU ETKİLERİ YOKTUR,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sbk2019.org/tr/.