Nox İndirgeme / Depolama Döngüsünde Kullanılan Katalizörlerinin İşleyiş Prensiblerinin Araştırılması Ve Verimlerin Arttırılması.

2012-12-31
Toffolı, Danıele
Kapsam : 1990larda geliştirilmiş olan NOx indirgeme depolama sistemlerine ilgi giderek artmaktadır. Bu yüzden özellikle 2000lerin başından itibaren bu sistemlerin verimlerini artırabilmek için çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Bu sistemler Pt veya Rh gibi bir geçiş elementi ve BaO gibi bir alkalin oksitin Al2O3 veya SiO2 gibi bir destek materyali üzerinde hazırlanmasıyla elde edilirler. Genel hatlarıyla tepkimenin üç basamaklı bir döngü şeklinde gerçekleştiği düşünülmektedir 1) Geçiş elementi bol O2 gazlı ortamda NOyu oksitleyerek NO2ye çevirir. 2) NO2 alkalin oksit üzerinde nitratlar oluşturarak depolanır. 3) Sonraki O2siz safhada ise depolanan NOx , N2 ve O2 gazına dönüştürülerek tepkime tamamlanır. Önerilen projede yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisi kullanılarak problemi çalışılacak ve deneysel olarak kurulacak prototip sistemlerle teorik yaklaşımlar test edilebilecektir. Yöntem : Bu çalışmada önerilen metod olan Yük Yoğunluğu Fonksiyoneli Teorisi son yıllarda yüzey katalizi çalışmalarının vazgeçilmez bir bileşeni olmuştur. Bu metodun kullanımında deneyimli olan ekibimiz bu konuda teorik yaklaşımlara uygun olarak kurulacak sistemlerin analizi ile proje pratiğe yakın bir yaklaşımla yürütülecektir. Bulgular : 1) Pt parçacıklarının BaO parçacıklarına fiziksel uzaklığının depolama ve indirgeme reaksiyonlarına etkisinin anlaşılması. 2) BaO parçacıklarının büyüklüklerinin depolama kapasitesine etkisinin anlaşılması. 3) Sistemde nitrat ve nitrit oluşumu için elverişli olan adsorpsiyon noktalarının bulunması. 4) Pt üzerinde gerçekleşen oksitlenme reaksiyonunun basamaklarının karakterizasyonu 5) Alternatif materyallerin verim ve kapasiteye etkisinin anlaşılması.

Suggestions

Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Sodyum borhidrürün hidrolizini katalizleyen metal nanokümelerinin sentezlenmesi
Zahmakıran, Mehmet; Özkar, Saim(2008)
Yeni hidrojen depolayıcı malzemelerin geliştirilmesi yakın gelecekte hidrojenin önemli bir enerji taşıyıcısı olarak kullanımını sağlayacaktır. NaBH4, KBH4, LiH, NaH gibi hidrürler hidrojeni düşük sıcaklıkta sağlamak için hidrojen ekonomisinde taşıyıcı malzemeler olarakdenenmektedir. Bu hidrürler arasında NaBH4 hidrojeni emniyetli ve pratik olarak sağlamaktadır. Sodyum borhidrür alkali ortamda kararlıdır ancak uygun katalizör eşliğinde hidrolizi ile hidrojen gazı açığa çıkarır. Şimdiye kadar bu hidroliz tepk...
An intervention framework for design and development of interactive video lectures based on video viewing behaviors: A learning analytics approach
Yürüm, Ozan Raşit; Yıldırım, İbrahim Soner; Taşkaya Temizel, Tuğba; Department of Information Systems (2021-9-7)
Video-based learning has become very popular together with the increase in the number of massive open online courses (MOOCs). Learners interacting with video naturally exhibit viewing behaviors based on clickstream interactions such as pause, forward, and backward. These are important inputs to predict learning variables and to develop an intervention framework. However, there is no guideline or method on how to use these behavioral patterns in favor of learners. The purpose of this study is to investigate ...
Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
PZT Eyleyici ve Algılayıcı İçeren Esnek Bir Konsol Kiriş İçin Robust Kontrolcü Tasarımı Ve Simülasyonu
Onat, Cem; Şahin, Melin (TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, 2016-01-01)
Son yıllardaki algılayıcı ve kumanda elemanı teknolojilerindeki dikkate değer gelişmelerden dolayı, akıllı yapıların kullanımı, esnek mekanik sistemlerde aktif titreşim kontrolü problemlerine daha etkili çözümler sunmaktadır. Aktif titreşim kontrolünde piezoelektrik malzemeler, elektro-mekanik akuple özellikleri nedeniyle hem kumanda elemanı hem de algılayıcı olarak çalışabilirler. Bu alanda piezoelektrik malzemelerin çoğunlukla kullanılan tipi, kurşun, zirkonyum-titanyum (PZT) piezo-seramiklerdir. Piezoser...
Citation Formats
D. Toffolı, “Nox İndirgeme / Depolama Döngüsünde Kullanılan Katalizörlerinin İşleyiş Prensiblerinin Araştırılması Ve Verimlerin Arttırılması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58699.