Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması

2016-06-01
Toprak neminin iklim, taşkın, kuraklık ve rekolte gibi birçok çalışmada çok kritik bir öneme sahip olmasına karşın, toprak nemi ile alakalı çalışmalar ülkemizde çok kısıtlı kalmıştır. Hidrolojik model ve uydu verisi gibi değişik kaynaklardan elde edilen toprak nemi değerlerinin birleştirilerek daha iyi veri elde edilmesi, ancak bu verilerin hata oranlarının belirlenmesi ile mümkündür. Toprak nemi son yıllarda bilhassa hidroloji kaynaklı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Buna karşın üçlü eşleştirme tekniği kullanılarak veri setlerinin hata oranları ülkemizi çalışma sahası olarak alan bir çalışmada henüz elde edilmemiştir. Bu çalışmada NOAH hidroloji modeli ile LPRM ve ASCAT uydu verileri kaynaklı günlük toprak nemi değerlerinin hata oranları ülkemizin bitki örtüsünün dağılımını kapsayacak şekilde 10 alan üzerinde, 2007-2011 yılları verileri kıyaslanarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar NOAH hidroloji verilerinin LPRM ve ASCAT verilerine kıyasla ortalama olarak daha az hata içerdiğini ortaya koymuştur
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Suggestions

Soil and water analysis techniques for agricultural production
Maral, Nuh; Gökmen, Gülser İnci; Department of Chemistry (2010)
In Turkey, usage of increasing amounts of fertilizers and pesticides by some unconscious farmers cause soil pollution and soil infertility for the crop production. Usage of water in excessive amounts and/or in poor quality for irrigation creates problems during the plant production. So in this study, soil and water samples were analyzed by using simple and reliable techniques for the soil and water quality in laboratories of METU and Soil Fertilizer and Water Resources Central Research Institute Laboratory ...
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan pestisitlerin kirlilik potansiyellerine göre sınıflanması
Ünlü, Kahraman; Sözüdoğru, Sonay (1997-01-01)
Uncontrolled use of agricultural chemicals in intensive agricultural areas of Turkey causes serious soil, surface- and ground-water pollution. Controlled use of agricultural chemicals is of importance for preventing further pollution of these natural resources. The objectives of this paper are to present a screening model that can be used to determine the scientific criteria serving as basis of controlled pesticide use, to classify pesticides according to their pollution potential and, based on this classif...
Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
Xylooligosaccharide production from cotton and sunflower stalks
Ak, Özlem; Bakır, Ufuk; Department of Biotechnology (2008)
In this study, the aim was enzymatic xylooligosaccharide production from cotton and sunflower stalks, two of main agricultural residues in Turkey. In first two parts of the study, alkali extracted xylan from both of the stalks was hydrolyzed by commercial xylanases Veron and Shearzyme. The effect of temperature, pH, enzyme and substrate concentrations were investigated to determine optimum enzymatic hydrolysis conditions of xylan. Sunflower and cotton stalk xylans were hydrolyzed by Shearzyme more efficient...
Effects of climate change on water resources in Ömerli basin
Kara, Fatih; Yücel, İsmail; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2014)
This study investigates the impacts of climate change on water resources through precipitation and discharge analyses in Omerli catchment Istanbul, Turkey. Precipitation and temperature data are obtained from GCM (Global Circulation Model)/RCM (Regional Climate Model) combinations based on A1B carbon scenario via Europen Union (EU)-ENSEMBLESproject. The data is obtained at 25 km resolution on daily time scale for reference period between 1960 and 1990 and future period between 2071 and 2100. The HBV (Hydrol...
Citation Formats
M. T. Yılmaz, “Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, pp. 231–240, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://mmf.cu.edu.tr/tr/Dergi/(31_1_2016)/21.pdf.