Biçim Arayışlarında Sayısal İmalat Üretim Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü

2016-06-28
Sorguç, Arzu
Özgenel, Çağlar Fırat
Ülgen, Serkan
Küçüksubaşı, Fatih
Kruşa Yemişcioğlu, Müge
Citation Formats
A. Sorguç, Ç. F. Özgenel, S. Ülgen, F. Küçüksubaşı, and M. Kruşa Yemişcioğlu, “Biçim Arayışlarında Sayısal İmalat Üretim Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78353.