Biçim Arayışlarında Sayısal İmalat Üretim Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü

2016-06-28
Sorguç, Arzu
Ülgen, Serkan
Küçüksubaşı, Fatih
Kruşa Yemişcioğlu, Müge

Suggestions

Biçimsel yöntemler ile dağılımlı yazılımların doğrulanması ve geçerlileştirilmesi
İnan, K.; Başbuğoğlu, O.; Dalkıran, İ.; Sulimov, A.; Sezgin, A.; Levin, V.; Yenigün, H.; Tunçtekin, C.; Şen, A.; Çalgın, H.; Gücün, O.; Doyuran, U.; Serdar, B.; Bounimova, E.; Nergis, A.; Çenberci, D.(1997)
Gerçek zaman iletişim yazılımlarında kullanılan dagımlı yazılımların betimlenmesi ve doğrulanması için iki ticari SDL ürünü olan SDT (Telelogic) ve GEODE (Verilog) paketleri kullanılarak uygulamalar yapıldı ve yeni teknikler geliştirildi, özellikle Lucent Technologies'de geliştirilmiş olan COSPAN doğrulayıcısının SDL platformunda kullanılabilmesi için SDL-S/R derleyicisi gerçekleştirildi ve SDL dili ile COSPAN doğrulayıcısının donanım/yazılım entegre tasarımı (HW/SW co-design) için genişletilmiş SDL tanımı ...
Formalism and anti-formalism as continuities and discontinuities
Ağar, Aylin; Erzen, Jale Adile; Department of Architecture (2004)
When form is in consideration, there exist two seemingly distinct attitudes to form giving activity, which seem to be constantly in opposition, namely formalist and anti-formalist approaches. The aim of this study is to explore the sources of, and interactions and transformations between formalist and anti-formalist design processes, without overlooking the conventional formalist understanding. The intention is to find out how a tendency in architecture, which challenged the understanding of a pure, timeles...
The Control Of Shape: Origins Of Parametric Design In Architecture In Xenakis, Gehry And Grimshaw
Garcia Alvarado, Rodrigo; Jofre Muñoz, Jaime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Several contemporary architectural works are arguing use of parametric design technologies, without clearly identifying their essential conditions. This article reviews meanings of this term and its first literary uses in referring to architectural design, as well as initial works applying these techniques, with the purpose of clarifying its original sense and applications, to support a consistent development. The word has different meanings ranging from social to mathematical connotations, mostly related t...
Biçimlendirme sınır eğrisinin belirlenmesi ve kullanımı
Öztürk, Tayfur; Bor, Şakir(1987-09-15)
Biilm Egitiminde Bütünlestirilmis Program Yaklasımı
Karahan, Engin; ANAGÜN, ŞENGÜL SAİME (Anadolu Üniversitesi, 2016-01-01)
Citation Formats
A. Sorguç, S. Ülgen, F. Küçüksubaşı, and M. Kruşa Yemişcioğlu, “Biçim Arayışlarında Sayısal İmalat Üretim Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78353.