Biçimsel yöntemler ile dağılımlı yazılımların doğrulanması ve geçerlileştirilmesi

Download
1997
İnan, K.
Başbuğoğlu, O.
Dalkıran, İ.
Sulimov, A.
Sezgin, A.
Levin, V.
Yenigün, H.
Tunçtekin, C.
Şen, A.
Çalgın, H.
Gücün, O.
Doyuran, U.
Serdar, B.
Bounimova, E.
Nergis, A.
Çenberci, D.
Gerçek zaman iletişim yazılımlarında kullanılan dagımlı yazılımların betimlenmesi ve doğrulanması için iki ticari SDL ürünü olan SDT (Telelogic) ve GEODE (Verilog) paketleri kullanılarak uygulamalar yapıldı ve yeni teknikler geliştirildi, özellikle Lucent Technologies'de geliştirilmiş olan COSPAN doğrulayıcısının SDL platformunda kullanılabilmesi için SDL-S/R derleyicisi gerçekleştirildi ve SDL dili ile COSPAN doğrulayıcısının donanım/yazılım entegre tasarımı (HW/SW co-design) için genişletilmiş SDL tanımı yapıldı.Bunun yanısıra SDL kullanımında durum patlaması olarak anılan karmaşıklık sorununa çözüm getirmek üzere teknikler geliştirildi.( In order to specify and validate embedded real-time software used in communication systems the commercial products SDT and GEODE were applied to numerous examples and techniques were developed for that purpose. In particular to use COSPAN verifier developed at Lucent Technologies within an SDL platform a restricted SDL to S/R compiler was implemented and SDL was extended as the first step of implementing a HÏV/SW codesign tool using the COSPAN verifier. In addition complexity relief techniques were developed to overcome the problem of state explosion when using SDL).

Suggestions

Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi
Doğaç, Asuman; Özkan, Çetin; Evrendilek, Cem; Altınel, Mehmet; Arpınar, Budak(1994)
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan f...
Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(1995)
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı ...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Citation Formats
K. İnan et al., “Biçimsel yöntemler ile dağılımlı yazılımların doğrulanması ve geçerlileştirilmesi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRreU1nPT0.