Alternatif Enerji Kaynakları ‘Güneş Enerjisi’

2008-04-01
Bilim ve Teknik

Suggestions

Helicopter turboshaft engine ground performance with alternative fuels
Başlamişli, Ufuk; Akmandor, İbrahim Sinan; Department of Aerospace Engineering (2012)
In recent years, extensive studies on alternative fuels have been conducted to find environmentally friendly, economically feasible fuels due to finite petroleum sources, environmental and economical reasons. In this thesis, effects of alternative fuels on engine performance and exhaust emission are studied experimentally. Cold and reacting tests have been performed. Volumetric flow rate, discharge pressure are measured according to different pump speed. Droplet diameters, droplet distribution, spray cone a...
Sustainable design implications for alternative food networks: A case on Güneşköy's community supported agriculture (CSA) model
Kaplan, Ayşe; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2021-6)
The global food system consists of complex processes (i.e., food production, distribution, consumption, and disposal) and contains several environmental, economic, and social sustainability challenges. As a result of the food system's problems, some producers and consumers have taken actions that have resulted in the emergence of alternative food networks. These are primarily bottom-up initiatives led by creative and innovative groups of people collaborating to develop alternative food-system solutions. Dif...
Atık Malzemelerden 1/1 Tasarım Uygulamaları
Yılmaz, Meltem; Tüfekçioğlu, Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Endüstri devriminden günümüze dünya, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklı hızla kirlenmektedir. Dolayısıyla insan faaliyetlerini içeren her alanın, çevre kirliliği ve yaşamın sürdürülebilirliği konularında sorumluluğu bulunmaktadır. Tasarım alanı da bunlardan biridir. Tasarımcı, kararlarıyla kullandığı malzemeden seçtiği üretim yöntemine kadar her aşamada çevre üzerinde birincil derecede etkilidir. Bu sebeple tasarımcıların çevre bilincini edinmiş olması ve bu bilinçle hareket etmesi önemlidir. Bu amaç...
Yenilenebilir Enerji Mümkün mü? Dünya ve Türkiye
Akınoğlu, Bülent Gültekin (2017-05-25)
Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt-Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi
Atalay, Ümit Mustafa; Altun, Naci Emre(2018)
Bu çalışmada pirina ile linyitin ağırlıkça çeşitli oranlarda (%10-50) karıştırılmasıyla hibrit birfosil yakıt-biyokütle enerji kaynağı eldesi hedeflenmiştir. Çalışmanın en önemli amacı her ikiyakıtın olumlu özelliklerinin bir araya getirilmesiyle, hem pirina hem de linyitin kullanımınıolumsuz etkileyen özelliklerin rehabilite edilmesini sağlamaktır. Çalışmada öncelikle yakıtkarışımlarının yakıt özellikleri ve yanma davranımları belirlenmiş, daha sonra karışımlarınhibrit bir yakıt formuna dönüştürülmesine yö...
Citation Formats
H. Gürsu, “Alternatif Enerji Kaynakları ‘Güneş Enerjisi’,” Bilim ve Teknik, pp. 102–103, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78476.