Afrika’daki ulaşım hatları üzerinde klinik ağı planlaması

2015-06-25
Bu çalışmanın amacı, gezici popülasyonlar ve gezici popülasyonların hareket alanları yakınında yer alan sabit popülasyonlar için maksimum kapsama alanı oluşturacak, yol kenarları üzerine kurulmuş kliniklerden oluşan bir sağlık hizmeti ağı planlamaktır. Gezici popülasyonların yollar üzerinde sürekli olarak hareket etmesi ve hareketle birlikte hastalıkları taşıması, çalışmada incelenen problemi literatürdeki diğer tesis yerleştirme problemlerinden farklı kılmaktadır. Gezici popülasyondaki her bir birey, taşıdığı her hastalık için özelleşmişbir servis talep etmektedir ve bu servislere yol boyunca, gerekirse tekrarlanan kinik ziyaretleri yaparak, kesintisiz bir şekilde ulaşabilmelidir. Dolayısıyla, kliniklerin yerleştirildiği noktalar, bu özelleşmiş hastalık veservis ihtiyaçlarını ele alarak planlanmalıdır ve hastalara bütüncül bir bakım uygulamalıdır. Ek olarak, gezici popülasyonun değişken talep miktarı ve sağlık hizmetlerinin karşılanamaması sonucu ortaya çıkacak riskler, problem içerisinde önemli rol oynamaktadır.Bu çalışmada ele alınan problem, akış kesişimi ve kapsama problemlerinde kullanılan yöntemleri temel alarak çözülmüştür. Oluşturulan modelin amaç fonksiyonu kesilen akış miktarını ve kapsanan insan sayısını enbüyüklemektir. Model Karma Tamsayılı Programlama olarak geliştirilmiştir ve oluşturulan model, popülasyonların farklı ihtiyaçlarına karşılık verebilmektedir. Model, talebin sabit ve kesin olduğu varsayımını esneterek, rassal durum için adapte edilmiştir. Bu formülasyon için çekinceden kaçınan yöntemler kullanılmıştır ve bağdaşık çekince ölçülerinden Koşullu Çekince Değeri kavramı uygulanmıştır. Rassal model sayesinde, planlama ağında belirsizlikler mevcut olsa bile, çekince kontrol altında tutulmuştur ve çekince altında olan talep sayısı azaltılmıştır. Oluşturulan model, Afrika için verilen gerçek veriler kullanılarak test edilmiştir. Test sonuçlarında modelin rassal talebi başarıyla ele aldığı, popülasyon için sağlık seviyesinin en üst düzeye çekildiği ve hizmetlerin verilmemesinden kaynaklı zararların azaltıldığı sonucu gözlemlenmiştir.
35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (25 - 27 Haziran 2015)

Suggestions

İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Examination of shoulder pain, physical activity level, and quality of life in manual wheelchair eser athletes during the pandemic period
Panpallı, Hande Gül; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2022-6)
The purpose of this study was to examine the correlation between shoulder pain, physical activity level, and quality of life in manual wheelchair user athletes and also compare shoulder pain differences by dividing the sample into overhead and non-overhead sports, individual and team sports, and athletes with congenital and acquired disabilities. Lastly, the physical activity participation of manual wheelchair user athletes during the pandemic period was described. One hundred manual wheelchair user athlete...
Currency and asset substitution in Turkey
Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003)
This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...
The relations among generativity, meaning in life and depressive symptoms in Turkish elderlies: a mediation model
Aras, Aylin; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2020-9)
The aim of the present master’s thesis was to investigate the association between generativity and depression, as well as the mediating role of meaning in life in this association among Turkish elderly population. Data were collected from 152 older individuals aged between 65 and 88. The results of the current study revealed that generativity was not associated with depression. Regarding the meaning in life, although the association between generativity and the search for meaning in life was insignificant, ...
Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Citation Formats
S. Taymaz, Z. P. Bayındır, and C. İyigün, “Afrika’daki ulaşım hatları üzerinde klinik ağı planlaması,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (25 - 27 Haziran 2015), Ankara, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78494.