Türkiye Ekonomisinde Yurtiçi ve Yırtdışı Transfer: Bir Finansal Hesaplanabilir Genel Denge Analizi

2001-03-01
Economic Analysis and Policy

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman(2012-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
An empirical analysis of the monetary transmission in theTurkish economy
Çavuşoğlu, A. Tarkan; Özmen, Erdal; Department of Economics (2002)
The purpose of this two-essay thesis is to empirically investigate the characteristics of the monetary transmission mechanism in the Turkish economy. The first essay is an attempt to test the presence of a bank lending channel of monetary transmission by exploiting a dynamic panel data modelling approach. The empirical investigations are focused on the bank lending behaviour of 58 deposit money banks covering the period of 1988-1999. The results of the model estimations provide no evidence of a potential fo...
Türkiye Tarımında Sosyal Tabakalaşma ve Emek Kullanım Biçimleri
Şen, Mustafa (1997-10-08)
Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman(2013-12-31)
Nihai amacı Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge faaliyetleri çözümlenmesine yönelik çalışmanın birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması (internationalisation of R&D) sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) bu sürece nasıl dahil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin...
Currency and asset substitution in Turkey
Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003)
This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...
Citation Formats
G. İ. Tunç, “Türkiye Ekonomisinde Yurtiçi ve Yırtdışı Transfer: Bir Finansal Hesaplanabilir Genel Denge Analizi,” Economic Analysis and Policy, pp. 139–159, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78587.