Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

2006-01-01

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (null; 2019-11-28)
Türkiye Ekonomisinde Cinsiyete Bağlı Mesleksel Katmanlaşmanın Neden Olduğu Eşetsizliğin Boyutu,sonuçları Ve Politika Önerileri.
Erdil, Erkan(2013-12-31)
Çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisinde cinsiyetler arası eşitsizliğin mesleksel katmanlaşma üzerinden incelenmesidir. Buna dayanark inceleme üç ana bölümden oluşcaktır. İlk bölüm, cinsiyete bağlı mesleki katmanlaşma (CBMK) yazını üzerinden konuyu tartışacaktır. Ortodoks/heteredoks, arz yönlü/talep yönlü, ekonomik/sosyolojik görüşlerden oluşan teorik yazın ile farklı CBMK indekslerden oluşan amprik yaın bu bölümde sunulcaktır. İkinci bölüm, 2002- 2010 verileri ile Türkiye ekonomisinde CBMKnın boyutunu...
Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonist Sürecin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama
Saatçioğlu , Cem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
Çalışma Türkiye ekonomisindeki enflasyon olgusunun nedenlerini araştırmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen inceleme sonucunda talep-çekişli etkenlerden ziyade maliyet–itişli ve kamu kesimi fiyatlama yapısından kaynaklanan etkenler ile fiyat yapışkanlığı olgusu enflasyonist ortamın başlıca belirleyicileri olarak saptanmıştır. Ayrıca ele alınan parasal büyüklüğün enflasyon oranına göre içsel yapısı ve para otoritesinin bu ortam içerisinde uyumlaştırıcı bir politika uygulamak zorunda olması çalışmada ulaşı...
Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinin Yükselemeyişinin Nedenleri ve Teknolojik Değişme Süreçlerine Etkisi Üzerine Düşünceler
Pamukcu, Mehmet Teoman (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-04-01)
Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi
Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek (2005-12-09)
Citation Formats
E. Voyvoda, Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. 2006, p. 79.