Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet Hakları Kurumları

2021-01-01

Suggestions

Osmanlı İmparatorluğu’nda Vakıf Ekonomisi
Orbay, Kayhan (null; 2019-11-20)
Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretkenlik üzerine tetkikat ve notlar
Orbay, Kayhan (2017-06-01)
Osmanlı tarihinde 16. yüzyıl tahrir defterlerine dayalı demografi k çalışmalarda hızlı bir nüfus artışı dönemi olarak tanımlanmaktadır. Tahrir defterlerinin sağladığı veriler, aynı dönem için tarımsal üretim ve üretkenlik hesaplamaları yapılmasını teşvik etmektedir. Böylece iktisat tarihçileri nüfus değişimleri ile tarımsal ekonomideki gelişmeleri ilişkilendirerek anlamaya gayret etmektedir. Elde edilen sonuçlar tarımsal üretimde nüfusun hayli gerisinde kalan bir artışa işaret etmektedir. Bu makale, önce Ba...
Contributions of the Ottoman Empire to the construction of Modern Europe
Palabıyık, Mustafa Serdar; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2005)
This thesis aims to analyze the contributions of the Ottoman Empire to the construction of modern Europe in the early modern period. Conventional historiography generally argues that the Ottoman Empire contributed to the emergence of the modern European identity only through acting as the ءother̕ of Europe. This thesis, however, aims to show that such an analysis is not enough to understand the Ottoman impact on the European state system. Moreover, it argues that the Ottoman Empire contributed to the constr...
The International news agencies in the Ottoman Empire (1854-1908)
Yanatma, Servet; Ergut, Ferdan; Department of History (2015)
This dissertation explores the establishment, development and activities of international news agencies, particularly Reuter and Havas in the Ottoman Empire; and their relations with the Ottoman State. While the European imperialism dominated the nineteenth century, international communication was one of the main necessities of this expansion. The agencies, which mainly began their services in the mid-nineteenth century, became one of the significant tools of this expansion with the advent of telegraph. Aft...
The role of the Young Ottomans in the transformation of mentality in the Ottoman Empire
Kaplan, Ferhat; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2007)
The main topic of this study is determining the role of the Young Ottomans in mentality transformation in the Ottoman Empire from the traditional one to a modern one. Their proposals aim to change three patterns of the Ottoman state and society. The relation between state and the individual is the first issue. They tried to create an Ottoman citizenry, enhanced with freedom and political rights, from a reaya. In the second step they imagined a modern society. Their proposals, which imply a secular system, a...
Citation Formats
M. S. Ağır, Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet Hakları Kurumları. 2021.