Fluid flow heat and mass transfer in food systems

2016-01-01
Şahin, Serpil
Şümnü, Servet Gülüm
Hamamcı, Haluk
İşci Yakan, Aslı
Şakıyan Demirkol, Özge
Citation Formats
S. Şahin, S. G. Şümnü, H. Hamamcı, A. İşci Yakan, and Ö. Şakıyan Demirkol, Fluid flow heat and mass transfer in food systems. 2016.