Öğretmen adaylarının özdüzenleme stratejilerinin cinsiyet farkına göre incelenmesi

2012-06-30
Uzuntiryaki, Esen
Akın, Fatma Nur
Çapa Aydın, Yeşim
Citation Formats
E. Uzuntiryaki, F. N. Akın, and Y. Çapa Aydın, “Öğretmen adaylarının özdüzenleme stratejilerinin cinsiyet farkına göre incelenmesi,” presented at the , X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, ( 27 - 30 Haziran 2012), Niğde, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78888.