Kaya Tutma Hendek Performansının 3-Boyutlu Kaya Düşme Analizleriyle Değerlendirilmesi: Akköy (Ürgüp) Örneği

2019-12-01
Akın, Mutluhan
Dinçer, İsmail
Orhan, Ahmet
Ok, Ali Özgün
Akın, Müge
Topal, Tamer
Nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı kaya düşme tehlikesi altındaki yerleşim yerlerinde kaya düşmelerinden korunmak amacıyla kaya tutma hendekleri veya alanları inşa edilebilmektedir. Ancak, bu tür koruma yapılarının tasarımında çoğu zaman sahaya özgü gerekli mühendislik incelemeleri ve analizleri yeterince gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, kaya tutma hendekleri zaman zaman kaya düşmelerinden korunmada yeterli olamamaktadır. Bu çalışma kapsamında, turistik işletmelerin de bulunduğu Akköy (Ürgüp) yerleşiminde düşen kaya bloklarının yaşam alanlarına ulaşmasını engellemek amacıyla üst kotlarda 2012 yılında inşa edilen 2 m derinliğindeki ve 1 km uzunluğundaki kaya tutma hendeğinin performansı 3-boyutlu kaya düşme analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan kaya düşme risk sınıflamasına göre yerleşim orta derecede kaya düşme riski altındadır. 3-boyutlu kaya düşme analizlerinde kullanılan sayısal yüzey modeli insansız hava aracı ile alınan fotogrametrik görüntülerden elde edilen nokta bulutu verisi ile oluşturulmuştur. Arazi gözlemlerinde daha önceden düşen ignimbirit bloklarının boyutlarının 2 m’ye ulaşabildiği belirlenmiştir. Öte yandan, kaynak bölgesindeki yüksek süreksizlik devamlılığı, düşebilecek blokların boyutlarının da büyük olabileceğini işaret etmektedir. RocPro3D yazılımında gerçekleştirilen 3-boyutlu kaya düşme analizleri sonucunda, genel olarak düşen blokların kaynak zon ile yerleşim yeri arasında kazılan hendek tarafından tutulduğu ancak bazı bölümlerde bu blokların kaya tutma hendeğini aşarak yuvarlanmaya devam edebileceği ortaya konmuştur. Buna göre, Akköy yerleşimi kısmen de olsa halen kaya düşme tehlikesi altındadır. Kaya tutma hendeğinin zaman içerisinde periyodik olarak temizliği yapılmadığı takdirde hendeğin kapasitesinin azalması ile birlikte tehlikenin boyutu daha da artacaktır.
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Suggestions

Vulnerability of coastal areas to climate change: planning reconsidered at the case of Fethiye-Göcek special environmental protection area
Atasoy Özdemir, Yüksel; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2017)
Climate-induced natural hazards are threatened more human lives and natural assets than ever before which are especially concentrated in coastal areas. Lowlying coastal areas will be exposed to the unprecedented risk from sea-level rise, storm surges or other sea-ward hazards as these areas are complex socio-ecological systems and most vulnerable places to climate change because of their attractiveness of various human activities such as recreational facilities, residential needs, and economic activities. T...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Climate change vulnerability in agriculture and adaptation strategies of farmers to climatic stresses in Konya, Turkey
Kuş, Melike.; Rittersberger Tılıç, Helga.; Department of Earth System Science (2019)
Agriculture is highly vulnerable to climatic changes and extremes as it is generally an outdoor activity. Its vulnerability to climate change is estimated at different scales and then policies are developed to reduce sensitivity and improve adaptive capacity of the farmers accordingly. Assessments at different scales use different methodologies and indicators, which result in incomparable outcomes. Macro scale assessments lack further validation of the results at the local level, and the local level assessm...
Assessment of consolidation settlements in Karacabey soft clays: Estimated and monitored behaviour
Çelik, Gözde; Topal, Tamer; Erol, Ahmet Orhan; Department of Geological Engineering (2020-9)
Settlement of highway embankments constructed over clayey soft soils is a major problem encountered in maintaining highway facilities. Accurate estimation of consolidation settlement amounts and times has been a challenge for engineers in practice. In this study, field settlement measurements of 26 stations between 600 and 750 days of durations in Karacabey NC clays and comparison of these measured magnitudes of settlements with calculated settlements from oedometer tests are assessed. The correlation betwe...
Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
Citation Formats
M. Akın, İ. Dinçer, A. Orhan, A. Ö. Ok, M. Akın, and T. Topal, “Kaya Tutma Hendek Performansının 3-Boyutlu Kaya Düşme Analizleriyle Değerlendirilmesi: Akköy (Ürgüp) Örneği,” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, pp. 211–232, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/50456.