Ütopyaların Gerekliliği Üzerine

1993-05-01
Bilim ve Ütopya

Suggestions

Ütopyalar, Kent ve Konut
Gedikli, Bahar (null, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, 2015-01-01)
Ütopyalar Kent ve Konut
Gedikli, Bahar (null; 2015-02-22)
Utopia And Determinism: Architectural Deterministic Thinking In Urban Utopias
T. Dostoğlu, Neslihan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Günümüzde kentsel tasarım alanındaki uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar, genellikle, bu uygulamaların ondokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarında Batı'da geliştirilen ütopik kent modellerinden esinlenmesine bağlanmıştır. Bu dönemdeki kentsel ütopyalar, fonksiyonu dar anlamda ele alarak sadece biyolojik gereksinimler ve teknolojik buluşlara önem verdikleri, sosyal ve psikolojik gereksinimleri ise gözardı ettikleri ve evrensel olarak uygulanabilme varsayımına dayandıkları İçin eleştirilmişlerdi...
UTAK 2020, Önsöz
Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fotoğraf Nasıl Anlatılır? Çeyiz MAKAL FAİRCLOUGH ile Söyleşi- Varlık Dergisi
Bican, Mine (2023-03-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Ütopyaların Gerekliliği Üzerine,” Bilim ve Ütopya, pp. 6–6, 1993, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81856.