ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu

2018-04-27

Suggestions

ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu
Özkan, Türker; Öz, Bahar; Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim (null; 2018-04-25)
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey ...
ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu (Profesyonel Sürücülük: Kurum Güvenlik İklimi ve Trafik Güvenliği İlişkisi)
Öz, Bahar (null; 2018-04-27)
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey ...
ODTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri: Geçmişi, Bugünü Değerlendirmek ve Geleceğe Bakmak
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-10)
ODTÜ Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Temel Tasarım ve Mimari Tasarıma Giriş Stüdyoları
Kömez Dağlıoğlu, Esin (2021-06-28)
ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları
Eryılmaz, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 ü...
Citation Formats
T. Özkan, “ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79153.