ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu

2018-04-25
Özkan, Türker
Öz, Bahar
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey gibi birçok farklı seviyede incelenmektedir. Bu panelde ilk olarak Prof. Dr. Türker Özkan, Bamberg’in (2011) Öz-Düzenlemeli Davranışsal Değişim Katmanlı Modeli çerçevesinde trafik kültürünün katmanlarını ve trafik kültürünü değiştirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacaktır. Bu bağlamda, Arş. Gör. Yeşim Üzümcüoğlu Zihni ise trafik kültürü ve sürücü davranışları ile ilgili bir sunum yapacaktır. Ardından, Yrd. Doç. Dr. Bahar Öz profesyonel sürücülük bağlamında kurum güvenlik iklimi ve sürücülükte insan faktörleriyle ilgili çalışmalarını anlatacaktır. Bir başka önemli yol kullanıcısı grubu olan ve literatürde görece az çalışılmış olan yayalara odaklanacak olan Yrd. Doç. Dr. Başar Demir, yaya davranışlarını sosyal psikolojik modeller bağlamında tartışacaktır. Son olarak, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bıçaksız, sürücü davranışlarını açıklamada kişiliğin önemine değinerek dürtüsellik kişilik özelliği ve sürücü davranışları ilişkisiyle ilgili araştırmalarının sonuçlarını aktaracaktır.

Suggestions

ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu (Profesyonel Sürücülük: Kurum Güvenlik İklimi ve Trafik Güvenliği İlişkisi)
Öz, Bahar (null; 2018-04-27)
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey ...
ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Ünlüsoy, Levent; Yılmaz, Ayşen; Bayram, Göknur; Uludağ, Yusuf (null; 2009-05-22)
Bu bildiride ODTÜ’de yapılan ve yapılması planlanan İnsansız Hava Aracı çalışmaları tanıtılmaktadır. Bildirinin ilk bölümünde bir TÜBİTAK projesi kapsamında sürdürülen, kanatların kambur ve burulma özelliklerini kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Bildirinin ikinci kısmında ise büyük oranda şekil değiştirebilir kontrol yüzeylerinin geliştirilmesinin planlandığı bir çalışmanın ana hatları sunulmaktadır. Bu çalışma ile temel olarak daha az yakıtla daha uzun süre havada kalabilecek çevreye duy...
Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans
Öz, Bahar(2018-12-31)
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015). Trafik güvenliği araştırmacıları daha güvenli trafik ortamları oluşturmak amacıyla bu ortamlarda risk oluşturan çeşitli faktörlerle ilgili pek çok çalışma yürütmüştür. Bu çalışmaların önemli bir kısmı sürücü davranışları ve sürücü becerileri üzerinde durmuş, genellikle sürücülüğün riskli ...
ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi
Özkan, Korhan(2018-12-31)
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak izlenmesi için alt yapının oluşturulması, projedeki gönüllü faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, sosyal medya ve internet aracılığı ile bulguların daha geniş kitlelerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle elde edile biyoçeşitlilik bilgisi kullanılarak kampüs ekosisteminin anahtar...
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Genetik Laboratuvarı
Karahan, Arzu (2021-04-01)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Deniz BilimleriEnstitüsü (DBE) bünyesinde yer alan genetiklaboratuvarında bakteriden memeliye kadar neredeysetüm denizel canlılar ile çalışmalar yapmaktayız. Çalışmaalanlarının genel başlıkları; popülasyon genetiği,filocoğrafya, DNA barkodlama, metagenomik olarakverilebilir. Ayrıca genetik laboratuvarı altında bulunantunikat laboratuvarında, model organizma olarakkullandığımız botryllid asidianlar üzerinde kök hücre,yaşlanma ve onarım çalışmaları sürdürmekteyiz...
Citation Formats
T. Özkan, B. Öz, and Y. Üzümcüoğlu Zihni, “ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://docs.wixstatic.com/ugd/87100b_0af363fac01045b59587cc4069a138ee.pdf.