ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu (Profesyonel Sürücülük: Kurum Güvenlik İklimi ve Trafik Güvenliği İlişkisi)

2018-04-27
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey gibi birçok farklı seviyede incelenmektedir. Bu panelde ilk olarak Prof. Dr. Türker Özkan, Bamberg’in (2011) Öz-Düzenlemeli Davranışsal Değişim Katmanlı Modeli çerçevesinde trafik kültürünün katmanlarını ve trafik kültürünü değiştirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacaktır. Bu bağlamda, Arş. Gör. Yeşim Üzümcüoğlu Zihni ise trafik kültürü ve sürücü davranışları ile ilgili bir sunum yapacaktır. Ardından, Yrd. Doç. Dr. Bahar Öz profesyonel sürücülük bağlamında kurum güvenlik iklimi ve sürücülükte insan faktörleriyle ilgili çalışmalarını anlatacaktır. Bir başka önemli yol kullanıcısı grubu olan ve literatürde görece az çalışılmış olan yayalara odaklanacak olan Yrd. Doç. Dr. Başar Demir, yaya davranışlarını sosyal psikolojik modeller bağlamında tartışacaktır. Son olarak, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bıçaksız, sürücü davranışlarını açıklamada kişiliğin önemine değinerek dürtüsellik kişilik özelliği ve sürücü davranışları ilişkisiyle ilgili araştırmalarının sonuçlarını aktaracaktır.
AYBÜ Psikoloji Kongresi (25 - 27 Nisan 2018)

Suggestions

ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu
Özkan, Türker; Öz, Bahar; Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim (null; 2018-04-25)
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey ...
ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Ünlüsoy, Levent; Yılmaz, Ayşen; Bayram, Göknur; Uludağ, Yusuf (null; 2009-05-22)
Bu bildiride ODTÜ’de yapılan ve yapılması planlanan İnsansız Hava Aracı çalışmaları tanıtılmaktadır. Bildirinin ilk bölümünde bir TÜBİTAK projesi kapsamında sürdürülen, kanatların kambur ve burulma özelliklerini kontrol etmeyi hedefleyen bir çalışma sunulmuştur. Bildirinin ikinci kısmında ise büyük oranda şekil değiştirebilir kontrol yüzeylerinin geliştirilmesinin planlandığı bir çalışmanın ana hatları sunulmaktadır. Bu çalışma ile temel olarak daha az yakıtla daha uzun süre havada kalabilecek çevreye duy...
ODTÜ Merkez Yerleşke 3 Boyutlu Veri Tabanı Oluşturma
Çetin, Yasemin; İpekoğlu, Esma; Yıldırım, Yakup; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Özdemir, Okan Bilge; Düzgün, Hafize Şebnem; Dalgıç, Ceylan(2017-12-31)
Bu proje ile ODTÜ merkez yerleşkesinin yerden ve havadan yüksek çözünürlükle veri çekiminin gerçekleştirilmesi ve bu veriden 3 boyutlu veri modellerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında elde edilecek veri ve bu verinin kullanıcılara sunumu için oluşturulacak altyapı birçok alanda kullanımı olacak niteliktedir. Özellikle; çevre, inşaat, coğrafi bilgi sistemleri, şehir ve bölge planlama, bilişim sistemleri, ulaşım sistemleri, enerji verimliliği gibi alanlardaki akademik çalışmaların ihtiyacını k...
ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi
Özkan, Korhan(2018-12-31)
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak izlenmesi için alt yapının oluşturulması, projedeki gönüllü faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, sosyal medya ve internet aracılığı ile bulguların daha geniş kitlelerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle elde edile biyoçeşitlilik bilgisi kullanılarak kampüs ekosisteminin anahtar...
Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans
Öz, Bahar(2018-12-31)
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015). Trafik güvenliği araştırmacıları daha güvenli trafik ortamları oluşturmak amacıyla bu ortamlarda risk oluşturan çeşitli faktörlerle ilgili pek çok çalışma yürütmüştür. Bu çalışmaların önemli bir kısmı sürücü davranışları ve sürücü becerileri üzerinde durmuş, genellikle sürücülüğün riskli ...
Citation Formats
B. Öz, “ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu (Profesyonel Sürücülük: Kurum Güvenlik İklimi ve Trafik Güvenliği İlişkisi),” presented at the AYBÜ Psikoloji Kongresi (25 - 27 Nisan 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85008.