ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu (Profesyonel Sürücülük: Kurum Güvenlik İklimi ve Trafik Güvenliği İlişkisi)

2018-04-27
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey gibi birçok farklı seviyede incelenmektedir. Bu panelde ilk olarak Prof. Dr. Türker Özkan, Bamberg’in (2011) Öz-Düzenlemeli Davranışsal Değişim Katmanlı Modeli çerçevesinde trafik kültürünün katmanlarını ve trafik kültürünü değiştirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacaktır. Bu bağlamda, Arş. Gör. Yeşim Üzümcüoğlu Zihni ise trafik kültürü ve sürücü davranışları ile ilgili bir sunum yapacaktır. Ardından, Yrd. Doç. Dr. Bahar Öz profesyonel sürücülük bağlamında kurum güvenlik iklimi ve sürücülükte insan faktörleriyle ilgili çalışmalarını anlatacaktır. Bir başka önemli yol kullanıcısı grubu olan ve literatürde görece az çalışılmış olan yayalara odaklanacak olan Yrd. Doç. Dr. Başar Demir, yaya davranışlarını sosyal psikolojik modeller bağlamında tartışacaktır. Son olarak, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bıçaksız, sürücü davranışlarını açıklamada kişiliğin önemine değinerek dürtüsellik kişilik özelliği ve sürücü davranışları ilişkisiyle ilgili araştırmalarının sonuçlarını aktaracaktır.
Citation Formats
B. Öz, “ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu (Profesyonel Sürücülük: Kurum Güvenlik İklimi ve Trafik Güvenliği İlişkisi),” presented at the AYBÜ Psikoloji Kongresi (25 - 27 Nisan 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85008.