ODTÜ Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Temel Tasarım ve Mimari Tasarıma Giriş Stüdyoları

2021-06-28
PANDEMI DÖNEMINDE ÜNIVERSITEDE UZAKTAN EGITIM DENEYIMLER VE GELECEGE BAKIS KONFERANSI

Suggestions

ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu
Özkan, Türker (2018-04-27)
ODTÜ Psikoloji Bölümü Güvenlik Araştırmaları Birimi: Trafik Psikolojisi Panel Oturumu
Özkan, Türker; Öz, Bahar; Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim (null; 2018-04-25)
Her yıl Dünya’da genelinde 1,25 milyon insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir (DSÖ, 2015). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ölümlere tüm nedenler arasında dokuzuncu sırada yer almakta ve 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan trafik kazalarında insan faktörü trafik psikolojisinin temel araştırma konusunu oluşturmaktadır. Trafik kazalarında insan faktörü ise kültür, kurumsal iklim veya birey ...
ODTÜ Kampüsünde Çöp Toplama Sistemi Dışında Kalan Evsel Katı Atıkların Analizi ve Çözüm Önerileri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Ünlü, Kahraman; Akkaya, Ayşen(2016-12-31)
Bu çalışma kampüsümüzde, çöp konteynırı, çöp kutuları, ve geri dönüşüm kutuları dışında etrafta atıl olarak bulunan evsel katı atıkların oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Bu atıklar, cam ve pet şişeler, plastikler, kartonlar, ambalajlar, teneke kutular vb., ODTÜ çöpleri ve geridönüşebilen çöpleri toplama sisteminin dışında kalan evsel katı atıklardır. Bunlara, bu proje önerisi çerçevesinde kısaca, DEKA (dışarıda kalan evsel katı atıklar) diyeceğiz. DEKA, kampüsümüzde başta hij...
ODTÜ Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem Projesi Tanıtımı
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Sevdik Çallı, Ayışığı (2008)
ODTÜ Metin Düzeyinde ĠĢaretlenmiĢ Derlem (ODTÜ-MEDĠD) Projesi, 2007 Yılında baĢladığımız bir projedir 1 . Metin türü, yazar, yayın yılı gibi bilgilerin iĢaretlenmiĢ olduğu bir kaynak olan ODTÜ Türkçe Derlem’in (Say ve diğ. 2002) metin düzeyinde bir kaynak haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, 1 milyon sözcüklük metin düzeyinde iĢaretlenmiĢ Ġngilizce bir derlem olan PDTB’nin (http://www.seas.upenn.edu/~pdtb) ilkelerini paylaĢmaktadır. Bu yazıda proje tanıtılacak, iĢaretleme ile ilgili kararlarda dilbili...
ODTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri: Geçmişi, Bugünü Değerlendirmek ve Geleceğe Bakmak
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-10)
Citation Formats
E. Kömez Dağlıoğlu, “ODTÜ Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Temel Tasarım ve Mimari Tasarıma Giriş Stüdyoları,” presented at the PANDEMI DÖNEMINDE ÜNIVERSITEDE UZAKTAN EGITIM DENEYIMLER VE GELECEGE BAKIS KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96999.