Matematik Başarı Duyguları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması

2019-05-01
Çalık, Başak
Çapa Aydın, Yeşim
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Matematik Başarı Duyguları Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Çalık, Başak; Çapa Aydın, Yeşim (2019-01-01)
A case study of Gipsy / Roma identity construction in Edirne
Ceyhan, Selin; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2003)
The aim of this thesis is to argue about a Gypsy/Roma community̕s identity construction from the point of view of classical literature on ethnicity, class and gender dimensions in the symbolic identity construction in the case of Turkey. In this regard, it is important to examine whether this community benefits from citizenship rights. For this purpose, Edirne is chosen as a sample of Turkey because majority of Gypsy/Roma population lives in and this border city into which migrations took place from Bulgari...
Matematik Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Bir Öğretim Modülünün Öncesinde Ve Sonrasında Orantısal Problemleri Çözerken Kullandıkları Stratejiler
Pişkin Tunç, Mutlu; Çakıroğlu, Erdinç (2017-04-27)
Matematik eğitiminde diyalojik yaklaşım: Küçük grup çalışmalarında akran konuşması ve teknoloji kullanımından örnekler.
Kazak, Sibel (2017-11-12)
Hybrid learning algorithm for intelligent short-term load forecasting
Kumluca Topallı, Ayça; Erkmen, İsmet; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
Short-term load forecasting (STLF) is an important part of the power generation process. For years, it has been achieved by traditional approaches stochastic like time series; but, new methods based on artificial intelligence emerged recently in literature and started to replace the old ones in the industry. In order to follow the latest developments and to have a modern system, it is aimed to make a research on STLF in Turkey, by neural networks. For this purpose, a method is proposed to forecast Turkey̕s ...
Citation Formats
B. Çalık and Y. Çapa Aydın, “Matematik Başarı Duyguları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması,” PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 523–545, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/view/681/515.