Matematik Başarı Duyguları Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması

2019-01-01
Çalık, Başak
Çapa Aydın, Yeşim
Citation Formats
B. Çalık and Y. Çapa Aydın, “Matematik Başarı Duyguları Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması,” pp. 523–545, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84433.