Profesyonel Sürücülükte Sürücü Davranışlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma

2019-04-01
Yılmaz, Şerife
Öz, Bahar
Özkan, Türker
Sürücü hatası kazaların meydana gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Profesyonel sürücüler de trafikte uzun saatler geçirdiğinden kazalara karışma olasılığı yüksek olan bir gruptur. Fakat literatürde profesyonel sürücülerin sürücü davranışlarını tespit etmeye ve anlamaya yönelik yapılmış nitel çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma kapsamında profesyonel sürücülerin trafikte sergiledikleri sürücü davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu amaçla, farklı profesyonel sürücü gruplarından 26 sürücü ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşmeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen davranış örnekleri hata, sıradan ihlal, agresif ihlal ve pozitif sürücü davranışları olarak dört gruba ayrıştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda profesyonel sürücülüğün profesyonel olmayan sürücülükten ayrışan davranış örnekleri sergiledikleri ve bu durumun sürücülerin kullandıkları araç tipine bağlı olarak da değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Çalışmanın içerik analizi sonuçları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır.
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Profesyonel sürücülükte sürücü davranışlarına yönelik nitel bir çalışma
Yılmaz, Şerife; Öz, Bahar; Özkan, Türker (2019-04-01)
Sürücü hatası kazaların meydana gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Profesyonel sürücüler de trafikte uzun saatler geçirdiğinden kazalara karışma olasılığı yüksek olan bir gruptur. Fakat literatürde profesyonel sürücülerin sürücü davranışlarını tespit etmeye ve anlamaya yönelik yapılmış nitel çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma kapsamında profesyonel sürücülerin trafikte sergiledikleri sürücü davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu amaçla, farklı profesyonel sürücü gruplarından 26 sürücü ile yarı yap...
The Effects of psychological inoculation on drivers’ speeding behavior
Simser, Berfin Serenat; Özkan, Türker; Department of Psychology (2019)
Speeding is a widespread problem which can cause life threatening outcomes in traffic settings. The present study was aimed at measuring whether psychological inoculation (PI) based on an integrated model of Theory of Planned Behavior (TPB) and Prototype Willingness Model (PWM) can be used to reduce speeding behaviors of drivers. 95 male drivers aging between 19 and 30 took part in the study. As part of the PI intervention, all participants were given challenging sentences as exaggerated forms of their atti...
An approach to investigate relationship between speed and safety on urban arterials
Ardiç Eminağa, Zerrin; Akyılmaz, M. Özdemir; Department of Civil Engineering (2008)
Traffic safety is an important problem in today’s world with increasing number of fatalities and injuries in traffic accidents. For the solution of this problem, determination of accident prone locations on a network and reasons behind is an essential step, which is studied to some extend via different traffic accident analyses in the literature. While major factors affecting accident risk, such as speed, congestion, infrastructural aspects are known, it is still very difficult to figure out the interaction...
Riskli Sürücü Davranışlarının Transteorik Model Temelinde İncelenmesi: Bir Grup Karşılaştırması Çalışması
Kaçan, Bilgesu; Erkuş, Uğur Uygar; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2018-10-01)
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hız sınırını aşmak, alkol kullanmış olarak araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve dikkati dağılmış olarak araç kullanmak riskli sürücü davranışları olarak belirtilmiş davranışlardır. Bu riskli davranışların Türk toplumunda hangi aşamada olunduğunun belirlenmesi ve değiştirilmesi trafik güvenliği açısından önem taşımaktadır. Mevcut çalışmada değişim için öngördüğü aşamalar ile yarar sağlayabileceği düşünülen Transteorik Modelkullanılara...
An innovative model integrating spatial and statistical analyses for a comprehensive traffic accident study
Şener, İpek Neşe; İnal, Ayhan; Department of Civil Engineering (2004)
The negative social and economic results of traffic accidents are the most serious problems within the concept of traffic safety. Every year, unfortunately, a huge number of traffic accidents result in destructive losses. Especially, when the holiness of human life is concerned, traffic safety has an invaluable role for the traffic improvement strategies. In this manner, Turkey places one of the highest ranks regarding the growing rate and severity of traffic accidents that should be immediately taken under...
Citation Formats
Ş. Yılmaz, B. Öz, and T. Özkan, “Profesyonel Sürücülükte Sürücü Davranışlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma,” Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, pp. 51–65, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tuad/issue/44880/525441.