The Modal-Epistemic Square of Opposition and its Applications

2018-05-02

Suggestions

Modal-Epistemik Karşıtlık Karesi ve Uygulamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2018-01-01)
Bu çalışmada, karşıtlık karesi bağlamında modal-epistemik ilkeler ve savlar arasındaki mantıksal ilişkiler incelenecektir. Karşıtlık Karesi, tanımlı dört Aristoteles niceleme biçimleri arasındaki belirli mantıksal ilişkileri ifade eden bir yapıdır. İlk olarak, geleneksel karşıtlık karesinin yapısını kısaca tanıtacağız. Karşıtlık Karesi Aristoteles’in kategoriler mantığında karşıtlık, altkarşıtlık, altıklık ve çelişki yasalarını ifade eder. Bu ilişkileri tanımladıktan sonra karşıtlık karesini kuracağız. Bu ç...
The order and regular hulls of Riesz spaces
Emelyanov, Eduard (1994-11-01)
The strong partial transitive-closure problem: Algorithms and performance evaluation
Toroslu, İsmail Hakkı (1996-08-01)
The development of efficient algorithms to process the different forms of transitive-closure (To) queries within the context of large database systems has recently attracted a large volume of research efforts. In this paper, we present two new algorithms suitable for processing one of these forms, the so called strong partially instantiated transitive closure, in which one of the query's arguments is instantiated to a set of constants and the processing of which yields a set of tuples that draw their values...
The problem of transcendence : time or thought and the question of the unity of being in hermeneutic ontology
Deniz, Şefik; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2001)
The problem of truth in the philosophy of Martin Heidegger
Turan, Ertuğrul Rufayi; Açıkgenç, Alparslan; Department of Philosophy (1987)
Citation Formats
O. Akçelik, “The Modal-Epistemic Square of Opposition and its Applications,” 2018, p. 214, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1jQRGsbZbxJlkPnD8p60YoSojqSEQjOeY/view.