Simülasyon Kayıtlarının Verimli Saklanması ve İşlenmesi

2019-11-20
Çekinel, Recep Fırat
Karagöz, Pınar
Poyraz, Doğan
Çilden, Erkin
Oğuztüzün, Mehmet Halit S.
Gültekin, Emre
Simülasyon çalışmalarında, yapılan her bir işlemin kaydının (log) tutulması, simülasyonun tekrarı ve analizi için önemlidir. Günümüzde, oldukça yüksek miktarda ve sürekli olarak üretilen işlem kayıtlarının saklanması ve analiz edilmesi için çeşitli çözümler kullanılmaktadır. Verinin saklanması sırasında, simülasyon sistemlerinin performansının en az düzeyde etkilenmesi ve verilerin mümkün olduğunca hızlı olarak işlenmesi beklenmektedir. Simüle edilen araç ve ortamların işlem kayıtlarının yapısal olarak farklılık göstermeleri (unstructured) ve veri boyutunun oldukça artmasıyla birlikte ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (RDBMS) yerine NoSQL sistemlerinin kullanımının arttığı gözlemlenmektedir. NoSQL veritabanlarının ölçeklenebilirlik (scalability) ve esneklik (flexibility) yönlerinden ilişkisel veritabanlarına göre daha verimli çalışması bu eğilimin en önemli nedenlerindendir. Bu çalışmamızda simülasyon çalışmalarındaki işlem kayıtlarının tutulması için gerekli isterler ortaya konmuş, kullanılabilecek NoSQL sistemler incelenmiş ve bu alanda yapılmış akademik çalışmalarda NoSQL sistemlerde ulaşılmış performans ölçüleri karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.
Citation Formats
R. F. Çekinel, P. Karagöz, D. Poyraz, E. Çilden, M. H. S. Oğuztüzün, and E. Gültekin, “Simülasyon Kayıtlarının Verimli Saklanması ve İşlenmesi,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79529.