Okul Öncesı Eğitim Programlarında Değerlendirme: Türkiye ve Yeni Zelanda Karşılaştırması

2018-09-01
Gülçiçek, Turan
Erden, Feyza
Yalçın, Fatma
Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğretim Teknolojileri Dergisi

Suggestions

Okul Öncesi Eğitim Ortamında Çocuklarla Birlikte Tasarım Temelli Bir Araştırma Üzerine Bir Pilot Çalışma: Reggio Emilia Yaklaşımı
Büyükçınar, Ayça; Özemir, F. Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Çalışmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimde yaygın uygulanan çocuk merkezli eğitim yaklaşımlarından biri olan Reggio Emilia’ya odaklanılmaktadır. Çocuklar, okul öncesi eğitim ortamını günlük yaşamlarının bir parçası olarak çeşitli etkinlikler ve oyun ile deneyimlerler. Çocukların perspektifleri, kendi deneyimlerini, algılarını ve anlayışlarını temsil etmesi sebebiyle önemlidir. Çalışma, katılımcı tasarım araştırmalarının yürütülmesinde araştırma ortakları olarak okul öncesi eğitim ortamında çocuklarla iş bir...
Okul Öncesi Eğitimin Niteliğine Bir Bakış: Aileler, Öğretmenler ve Çalışma Koşulları ile İlgili Sorunlar
Çobanoğlu, Rahime; Yıldırım, Ali; Çapa Aydın, Yeşim (Ani Publishing and Consulting Company, 2020-4-30)
The present study attempts to reveal the problems related to the quality of early childhood education (ECE) regarding structural features and educational process based on qualitative data. The study was conducted in public pre-primary schools in Ankara. Seven female early childhood teachers selected through maximum variation sampling method were interviewed in this phenomenological research. These teachers' classrooms were also observed during one school day to support interview findings. Content analysis w...
Risky Play in Outdoor Early Childhood Settings: Teacher Attitudes and Views
Turgut Kurt, Rabia; Sevimli Çelik, Serap; Department of Early Childhood Education (2022-9)
The present study had the dual aims of examining (a) early childhood teachers’ risky play attitudes in relation to the various factors (e.g., preschool type, number of children in the class, presence of teachers’ aides, teaching experience, children’s age groups, and daily outdoor time, and (b) teachers’ views about children’s risky play. Explanatory sequential mixed-methods research was conducted using both quantitative and qualitative methods. The participants were in-service early childhood teachers work...
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı Sistemini Genişletmek: Aile“Bağlılığı, Ortaklığı, Katılımı ve Eğitimi”
Demircan, Hasibe Özlen (2018-12-01)
Investigating Preschoolers' Self-Care Behaviors: Teacher and Parent Reports
Altaş, Elif Naz; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-9-21)
The purpose of the study was to investigate and compare teachers’ and parents’ beliefs about children’s self-care behaviors considering child (age, gender, having sibling), parent (socioeconomic status) and teacher-related (teaching experience) characteristics and to investigate and compare the beliefs about the self-care implementations. Explanatory mixed-methods design was used. The data was gathered from 208 early-childhood educators in nine central districts of Ankara and 531 parents whose children were...
Citation Formats
T. Gülçiçek, F. Erden, and F. Yalçın, “Okul Öncesı Eğitim Programlarında Değerlendirme: Türkiye ve Yeni Zelanda Karşılaştırması,” Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğretim Teknolojileri Dergisi, pp. 1–10, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.antjournals.org/index.php/ijeslt/article/view/183/166.